- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
758
NPDID for utvinningstillatelser
24214824
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
Norwegian sea
Tildeling
TFO2013
Dato for tildeling
07.02.2014
Utv.till. gyldig til dato
07.02.2022
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
135.153
Nåværende areal [km2]
135.153
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
07.02.2014
07.02.2020
INITIAL
08.02.2020
07.02.2022
INITIAL EXTENDED
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
31.01.2018
50.000000
-
30.000000
-
20.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
31.01.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
07.02.2014
6508/1
1
93.013
 
-
6608/10
2
36.517
 
-
6608/11
3
5.623
 
Sum
  
135.153
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Anskaffe 3D seismikk
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
07.08.2017
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
07.02.2020
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
07.02.2022
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
07.02.2023
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
07.02.2023
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
20.06.2019
11.07.2019
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
31.01.2018
 
50.000000
30.000000
20.000000
30.10.2015
31.01.2018
35.000000
35.000000
30.000000
07.02.2014
30.10.2015
35.000000
35.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
31.01.2018
 
12.10.2015
30.01.2018
07.02.2014
11.10.2015
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
07.02.2014
 
6508/1
1
93.013
 
6608/10
2
36.517
 
6608/11
3
5.623
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
31.01.2018
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
30.10.2015
FROM
TRANSFER
35.000000
TO
TRANSFER
35.000000