- Generell informasjon
Funn navn
6406/9-1 Linnorm
NPDID for funn
3435686
Faktakart i nytt vindu
Dagens status
Production likely, but unclarified
Funnbrønnbane
Funnår
2005
 
- Ligger i
Nasjonskode
Blokk navn
NO
6406/9
 
- Eier - nåværende (hoved)
Type eier
Eier navn
PRODUCTION LICENSE
 
- Operatørskap - nåværende
Navn, selskap
 
- Beskrivelse
 
+ Brønnbaner - leting
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
15.06.2004
02.06.2005
WILDCAT
P&A
GAS
05.02.2007
01.07.2007
APPRAISAL
P&A
GAS
 
+ Brønnbaner - utvinning
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
 
- ODs ressursestimat (norsk andel)
Ressursene oppdatert dato
31.12.2018
Ressurskategori
Utv.bar olje
[mill Sm3]
Utv.bar gass
[mrd Sm3]
Utv.bar NGL
[mill tonn]
Utv.bar kondensat
[mill Sm3]
Utv.bar olje ekv.
[mill OE]
5F
0.00
24.24
0.00
0.58
24.82