- Generell informasjon
Feltnavn
ORMEN LANGE
Faktakart i nytt vindu
Dagens status
Producing
Funnbrønnbane
Funnår
1997
Hovedområde
Norwegian sea
Hovedforsyningsbase
Kristiansund
NPDID for felt
2762452
 
- Bilde
Klikk for å se større bilde
 
 
- Funn inkludert
 
- Aktivitets status - historie
Status
Status gyldig fra dato
Status gyldig til dato
Producing
13.09.2007
 
Approved for production
02.04.2004
12.09.2007
 
- Ligger i
Blokk navn
Utv. tillatelse
 
6305/7
6305/8
 
- Eier - nåværende
Type eier
Eier navn
BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 
- Operatørskap - nåværende
Navn, selskap
 
- Rettighetshaver - nåværende
Navn, selskap
Nasjonskode
Selskapets andel [%]
NO
36.485000
NO
25.345200
NO
17.813400
NO
14.020800
NO
6.335600
 
- ODs estimat for reserver (norsk andel)
Gyldighetsdato:
31.12.2017
Oppr. utvinnbar olje
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar gass
[mrd Sm3]
Oppr. utvinnbar NGL
[mill tonn]
Oppr. utvinnbar kondensat
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar ekv.
[mill Sm3 o.e]
0.00
306.73
0.00
19.37
326.10
 
Gjenv. olje
[mill Sm3]
Gjenv. gass
[mrd Sm3]
Gjenv. NGL
[mill tonn]
Gjenv. kondensat
[mill Sm3]
Gjenv. olje ekv.
[mill Sm3 o.e]
0.00
116.11
0.00
5.83
121.94
  
Oppr. tilst. olje
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. væske
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. gass
[mrd Sm3]
Oppr. tilst. fri gass
[mrd Sm3]
 
0.00
37.05
0.00
410.60
 
 
- Beskrivelse
Type
Tekst
Dato oppdatert
Utbygging
Ormen Lange ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området varierer fra 800 til over 1.100 meter. Ormen Lange ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og det måtte utvikles ny teknologi. Feltet ble bygd ut med 24 dypvannsbrønner i flere faser. Feltet kom i produksjon i 2007 fra to brønnrammer sentralt på feltet. I 2009 og 2011 ble det installert to bunnrammer i henholdsvis den sørlige og nordlige delen av feltet.
09.03.2018
Reservoar
Ormen Lange produserer gass og kondensat fra Egga sandstein av paleocen alder. Reservoaret ligger på 2.700-2.900 meters dyp under havoverflaten.
09.03.2018
Utvinning
Feltet produseres med trykkavlastning.
09.03.2018
Transport
Brønnstrømmen transporteres i to flerfaserørledninger til et landanlegg på Nyhamna, hvor den prosesseres før den eksporteres i Langeled-rørledningen via Sleipner R-innretningen til Easington i Storbritannia.
09.03.2018
Status
Produksjon fra feltet faller jevnt som følge av en gradvis reduksjon i reservoartrykket. Et landbasert gasskompresjonsanlegg som er blitt utviklet på Nyhamna-terminalen ble satt i drift i november 2017. Rettighetshaverne vurderer løsninger for havbunnskompresjon for økt produksjon og forlengelse av feltets levetid.
09.03.2018
 
+ Investeringer (forventede)
Fremtidige investeringer fra 2017 [mill NOK 2017-kroner] : 1312
 
- Investeringer (historisk)
 
Investeringer
[mill NOK løpende kroner]
Sum
50553
2016
1677
2015
4287
2014
2807
2013
2078
2012
4259
2011
4820
2010
4194
2009
6671
2008
4673
2007
4202
2006
4879
2005
4303
2004
1696
2003
7
 
- Produksjon , salgbar
 
 
Måned
Olje - salgbar
[mill Sm3]
Gass - salgbar
[mrd Sm3]
Kondensat - salgbar
[mill Sm3]
NGL - salgbar
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - salgbar
[mill Sm3]
Sum
 
0.000000
199.937531
14.095311
0.000000
214.032842
+ 2018
 
0.000000
9.313620
0.499603
0.000000
9.813223
+ 2017
 
0.000000
16.236284
0.919922
0.000000
17.156206
+ 2016
 
0.000000
17.253744
1.055752
0.000000
18.309496
+ 2015
 
0.000000
16.791487
1.066856
0.000000
17.858343
+ 2014
 
0.000000
20.209660
1.363755
0.000000
21.573415
+ 2013
 
0.000000
21.450599
1.524375
0.000000
22.974974
+ 2012
 
0.000000
22.203256
1.733596
0.000000
23.936852
+ 2011
 
0.000000
21.739074
1.654230
0.000000
23.393304
+ 2010
 
0.000000
20.850583
1.529412
0.000000
22.379995
+ 2009
 
0.000000
20.781666
1.645793
0.000000
22.427459
+ 2008
 
0.000000
11.437098
0.967488
0.000000
12.404586
+ 2007
 
0.000000
1.670460
0.134529
0.000000
1.804989
 
- Produksjon , sum brønnbaner
 
 
Måned
Olje - brønnbaner
[mill Sm3]
Gass - brønnbaner
[mrd Sm3]
Kondensat - brønnbaner
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - brønnbaner
[mill Sm3]
Sum
 
0.000000
200.015777
14.095311
214.111088
+ 2018
 
0.000000
9.270489
0.499603
9.770092
+ 2017
 
0.000000
16.248944
0.919922
17.168866
+ 2016
 
0.000000
17.268354
1.055752
18.324106
+ 2015
 
0.000000
16.805302
1.066856
17.872158
+ 2014
 
0.000000
20.224028
1.363755
21.587783
+ 2013
 
0.000000
21.465508
1.524375
22.989883
+ 2012
 
0.000000
22.221136
1.733596
23.954732
+ 2011
 
0.000000
21.758029
1.654230
23.412259
+ 2010
 
0.000000
20.875490
1.529412
22.404902
+ 2009
 
0.000000
20.799638
1.645793
22.445431
+ 2008
 
0.000000
11.419663
0.967488
12.387151
+ 2007
 
0.000000
1.659196
0.134529
1.793725
 
- Produksjon - diagrammer
Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 
- Brønnbaner - leting
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
14.03.2002
03.06.2002
APPRAISAL
P&A
GAS
04.11.2010
11.02.2011
APPRAISAL
P&A
DRY
27.07.1997
07.10.1997
WILDCAT
P&A
GAS
19.08.2009
27.10.2009
APPRAISAL
P&A
GAS
08.07.1998
30.08.1998
APPRAISAL
P&A
GAS
13.07.2000
08.09.2000
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
24.09.2014
21.11.2014
APPRAISAL
P&A
GAS
 
- Brønnbaner - utvinning
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
  
PRODUCTION
 
19.10.2006
27.02.2007
OBSERVATION
GAS
01.03.2007
17.10.2007
PRODUCTION
GAS
24.10.2006
12.08.2008
PRODUCTION
GAS
  
PRODUCTION
 
  
PRODUCTION
 
09.12.2008
13.06.2009
PRODUCTION
GAS
17.11.2007
30.04.2009
PRODUCTION
GAS
  
PRODUCTION
 
08.08.2011
02.10.2011
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
10.12.2011
08.05.2013
PRODUCTION
GAS
  
PRODUCTION
 
04.02.2013
03.11.2013
PRODUCTION
 
26.08.2011
13.04.2012
PRODUCTION
GAS
21.08.2011
22.08.2012
PRODUCTION
GAS
07.08.2006
03.10.2008
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
14.02.2011
18.05.2011
PRODUCTION
GAS
27.04.2010
26.08.2010
PRODUCTION
GAS
11.11.2009
28.06.2010
PRODUCTION
GAS
29.12.2014
26.04.2015
PRODUCTION
GAS
15.11.2009
18.11.2009
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
07.11.2009
14.03.2010
OBSERVATION
GAS
16.03.2010
25.07.2010
PRODUCTION
GAS
12.04.2011
09.06.2011
PRODUCTION
GAS
  
PRODUCTION
GAS
26.11.2005
11.03.2006
OBSERVATION
GAS
15.03.2006
18.05.2007
PRODUCTION
GAS
07.12.2005
20.06.2007
PRODUCTION
GAS
01.11.2008
06.03.2009
PRODUCTION
GAS
27.11.2007
02.04.2009
PRODUCTION
GAS
02.12.2005
13.06.2008
PRODUCTION
GAS
13.12.2005
25.04.2007
PRODUCTION
GAS
  
PRODUCTION