- Generell informasjon
Feltnavn
TYRIHANS
Faktakart i nytt vindu
Dagens status
Producing
Funnbrønnbane
Funnår
1983
Hovedområde
Norwegian sea
Hovedforsyningsbase
Kristiansund
NPDID for felt
3960848
 
- Bilde
Klikk for å se større bilde
 
 
- Funn inkludert
 
- Aktivitets status - historie
Status
Status gyldig fra dato
Status gyldig til dato
Producing
08.07.2009
 
Approved for production
16.02.2006
07.07.2009
 
- Ligger i
Blokk navn
Utv. tillatelse
6407/1
6406/3
6406/3
 
- Eier - nåværende
Type eier
Eier navn
BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 
- Operatørskap - nåværende
Navn, selskap
 
- Rettighetshaver - nåværende
Navn, selskap
Nasjonskode
Selskapets andel [%]
NO
58.835500
NO
23.145400
NO
11.786900
NO
6.232200
 
- ODs estimat for reserver (norsk andel)
Gyldighetsdato:
31.12.2018
Oppr. utvinnbar olje
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar gass
[mrd Sm3]
Oppr. utvinnbar NGL
[mill tonn]
Oppr. utvinnbar kondensat
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar ekv.
[mill Sm3 o.e]
34.79
43.33
8.41
0.00
94.10
 
Gjenv. olje
[mill Sm3]
Gjenv. gass
[mrd Sm3]
Gjenv. NGL
[mill tonn]
Gjenv. kondensat
[mill Sm3]
Gjenv. olje ekv.
[mill Sm3 o.e]
5.64
31.38
6.28
0.00
48.95
  
Oppr. tilst. olje
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. væske
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. gass
[mrd Sm3]
Oppr. tilst. fri gass
[mrd Sm3]
 
64.65
18.20
16.70
51.30
 
 
- Beskrivelse
Type
Tekst
Dato oppdatert
Utbygging
Tyrihans ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørøst for Åsgard. Vanndybden i området er 270 meter. Tyrihans ble påvist i 1983, og plan for uybygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med fem havbunnsrammer koblet til Kristin-innretningen, fire er til produksjon og gassinjeksjon og en til sjøvannsinjeksjon. Gass til injeksjon og gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen. Produksjonen fra Tyrihans startet i 2009.
15.03.2019
Reservoar
Tyrihans produserer gass og kondensat fra to reservoarer. Tyrihans Sør har en oljekolonne med gasskappe som er rik på kondensat, og Tyrihans Nord inneholder gasskondensat med en underliggende oljesone. Hovedreservoaret i begge forekomstene er i Garnformasjonen av mellomjura alder og ligger på 3500 meter dyp. Reservoarene er homogent, og kvaliteten er god. Det produseres også fra Ileformasjonen med en brønn.
15.03.2019
Utvinning
Produksjonen er basert på gassinjeksjon fra Åsgard B til Tyrihans Sør. I tillegg brukes undervannspumper til injeksjon av sjøvann for å opprettholde trykket på både Tyrihans Nord og Tyrihans Sør. I 2014 startet lavtrykksproduksjon på Kristin. Tyrihans drar også nytte av denne dreneringsstrategien.
15.03.2019
Transport
Brønnstrømmen er knyttet til Kristin for prosessering. Gassen transporteres fra Kristin gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland, mens olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.
15.03.2019
Status
Gassinjeksjonen fra Åsgard begynte samme år som produksjonen fra Tyrihans startet. Gass har blitt injisert lenger enn foreslått i den opprinnelige utbyggingsplanen, og injeksjonsstrategien evalueres årlig. Produksjonen fra Tyrihans er avhengig av Kristin, som har begrenset kapasitet for gass- og vannbehandling. Nylige tester viser imidlertid at prosesskapasiteten er bedre enn tidligere antatt. I 2019 skal det bores en produksjonsbrønn på Tyrihans Nord med en horisontal forlengelse til et letemål.
15.03.2019
 
+ Investeringer (forventede)
Fremtidige investeringer fra 2018 [mill NOK 2018-kroner] : 1275
 
- Investeringer (historisk)
 
Investeringer
[mill NOK løpende kroner]
Sum
20224
2017
20
2016
-49
2015
415
2014
1186
2013
1674
2012
1775
2011
1822
2010
2101
2009
2336
2008
3528
2007
3284
2006
1578
2005
348
2004
206
 
- Produksjon , salgbar
 
 
Måned
Olje - salgbar
[mill Sm3]
Gass - salgbar
[mrd Sm3]
Kondensat - salgbar
[mill Sm3]
NGL - salgbar
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - salgbar
[mill Sm3]
Sum
 
30.105676
13.651666
0.000000
4.630670
48.388012
+ 2019
 
0.409380
1.419997
0.000000
0.430797
2.260174
+ 2018
 
1.122459
2.926171
0.000000
0.912899
4.961529
+ 2017
 
1.493652
3.148508
0.000000
0.944881
5.587041
+ 2016
 
1.624815
2.140982
0.000000
0.719434
4.485231
+ 2015
 
2.552665
1.798262
0.000000
0.661922
5.012849
+ 2014
 
3.516978
1.173526
0.000000
0.479528
5.170032
+ 2013
 
3.464552
0.352145
0.000000
0.159857
3.976554
+ 2012
 
5.148101
0.024047
0.000000
0.012233
5.184381
+ 2011
 
5.120864
0.270322
0.000000
0.124895
5.516081
+ 2010
 
4.056059
0.049938
0.000000
0.022034
4.128031
+ 2009
 
1.596151
0.347768
0.000000
0.162190
2.106109
 
- Produksjon , sum brønnbaner
 
 
Måned
Olje - brønnbaner
[mill Sm3]
Gass - brønnbaner
[mrd Sm3]
Kondensat - brønnbaner
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - brønnbaner
[mill Sm3]
Sum
 
29.621324
34.788419
0.280133
64.689876
+ 2019
 
0.411992
1.574762
0.000000
1.986754
+ 2018
 
1.065307
4.101446
0.000000
5.166753
+ 2017
 
1.479391
4.726875
0.000000
6.206266
+ 2016
 
1.626574
4.114767
0.000000
5.741341
+ 2015
 
2.557473
4.406536
0.000000
6.964009
+ 2014
 
3.514820
4.225250
0.000000
7.740070
+ 2013
 
3.478086
2.870235
0.000000
6.348321
+ 2012
 
5.078393
3.359295
0.000000
8.437688
+ 2011
 
5.020584
2.940746
0.000000
7.961330
+ 2010
 
4.059896
1.896224
0.000000
5.956120
+ 2009
 
1.328808
0.572283
0.280133
2.181224
 
- Produksjon - diagrammer
Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 
- Brønnbaner - leting
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
21.09.2002
15.11.2002
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
13.11.1982
15.05.1983
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
17.09.1983
16.01.1984
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
08.06.1996
23.08.1996
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
 
- Brønnbaner - utvinning
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
21.08.2011
30.09.2011
OBSERVATION
OIL
01.10.2011
22.10.2011
PRODUCTION
OIL
23.10.2011
19.11.2011
PRODUCTION
OIL
08.09.2010
26.10.2010
INJECTION
GAS
11.09.2012
18.10.2012
OBSERVATION
OIL
21.10.2012
13.11.2012
PRODUCTION
OIL
14.11.2012
09.12.2012
PRODUCTION
OIL
14.02.2011
26.04.2011
OBSERVATION
OIL
29.04.2011
13.06.2011
PRODUCTION
OIL
14.06.2011
07.07.2011
PRODUCTION
OIL
10.05.2010
28.06.2010
OBSERVATION
OIL/GAS
30.06.2010
19.07.2010
PRODUCTION
OIL/GAS
20.07.2010
08.08.2010
PRODUCTION
OIL/GAS
  
PRODUCTION
 
06.01.2013
11.03.2013
OBSERVATION
OIL
14.03.2013
27.03.2013
PRODUCTION
OIL
14.04.2013
29.04.2013
PRODUCTION
OIL
28.03.2013
13.04.2013
PRODUCTION
OIL
21.11.2018
21.12.2018
PRODUCTION
OIL/GAS
23.04.2014
27.05.2014
OBSERVATION
OIL
28.05.2014
05.06.2014
PRODUCTION
OIL
06.06.2014
17.06.2014
PRODUCTION
OIL
18.06.2014
28.06.2014
PRODUCTION
OIL
04.12.2008
22.01.2009
PRODUCTION
OIL
24.01.2009
06.02.2009
PRODUCTION
OIL
07.02.2009
24.02.2009
PRODUCTION
OIL
15.06.2008
03.07.2008
OBSERVATION
OIL
13.08.2008
24.09.2008
PRODUCTION
OIL
21.04.2008
11.06.2008
INJECTION
GAS
24.01.2012
19.03.2012
OBSERVATION
OIL
20.03.2012
05.04.2012
PRODUCTION
OIL
06.04.2012
30.04.2012
PRODUCTION
OIL
04.04.2009
13.05.2009
OBSERVATION
OIL
16.05.2009
26.05.2009
PRODUCTION
OIL
27.05.2009
09.07.2009
PRODUCTION
OIL
22.02.2010
22.03.2010
PRODUCTION
OIL
23.03.2010
12.04.2010
PRODUCTION
OIL
17.12.2009
19.02.2010
OBSERVATION
OIL
22.11.2010
10.01.2011
INJECTION
WATER