- Generell informasjon
Feltnavn
FRIGG
Faktakart i nytt vindu
Dagens status
Shut down
Funnbrønnbane
Funnår
1971
Hovedområde
North sea
Hovedforsyningsbase
 
NPDID for felt
43555
 
- Bilde
Klikk for å se større bilde
 
 
- Funn inkludert
Funn navn
 
- Aktivitets status - historie
Status
Status gyldig fra dato
Status gyldig til dato
Shut down
26.10.2004
 
Producing
13.09.1977
25.10.2004
Approved for production
13.06.1974
12.09.1977
 
- Ligger i
Blokk navn
Utv. tillatelse
25/1
 
 
 
- Eier - nåværende
Type eier
Eier navn
PRODUCTION LICENSE
 
- Operatørskap - nåværende
Navn, selskap
 
- Rettighetshaver - nåværende
Navn, selskap
Nasjonskode
Selskapets andel [%]
NO
90.000000
NO
10.000000
 
- ODs estimat for reserver (norsk andel)
Gyldighetsdato:
31.12.2018
Oppr. utvinnbar olje
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar gass
[mrd Sm3]
Oppr. utvinnbar NGL
[mill tonn]
Oppr. utvinnbar kondensat
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar ekv.
[mill Sm3 o.e]
0.00
116.17
0.00
0.46
116.63
 
Gjenv. olje
[mill Sm3]
Gjenv. gass
[mrd Sm3]
Gjenv. NGL
[mill tonn]
Gjenv. kondensat
[mill Sm3]
Gjenv. olje ekv.
[mill Sm3 o.e]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  
Oppr. tilst. olje
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. væske
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. gass
[mrd Sm3]
Oppr. tilst. fri gass
[mrd Sm3]
 
0.00
0.00
0.00
150.20
 
 
- Beskrivelse
Type
Tekst
Dato oppdatert
Transport
Gassen ble transportert i en 180 kilometer lang rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.
02.03.2018
Reservoar
Frigg produserte gass fra dypmarin turbidittsandstein av eocen alder i Friggformasjonen på 1900 meter dyp.
16.03.2019
Status
Feltet ble stengt ned i 2004, og det omfattende disponeringsarbeidet var ferdig i 2010. Det som står igjen er to betongunderstell (TP1 og CDP1) på britisk side av grensen, og et betongunderstell (TCP2) på norsk side. En utvinningstillatelse som omfatter Frigg ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2016. Rettighetshaverne planlegger å reutvikle Frigg med havbunnsrammer som del av en større samordnet utbygging i området mellom Oseberg- og Alvheim-feltene.
16.03.2019
Utbygging
Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, på grensen mellom britisk og norsk sektor. Vanndybden er 100 meter. Frigg ble påvist i 1971, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1974. Feltet var bygd ut med en boliginnretning (QP), to prosessinnretninger (TP1 og TCP2) og to boreinnretninger (DP2 og CDP1). TP1, CDP1 og TCP2 hadde betongunderstell og dekksramme av stål. De to øvrige innretningene hadde understell av stål. CDP1, TP1 og QP lå på den britiske delen av feltet. Innretningene på feltet behandlet også olje og gass fra Frøy, Nordøst-Frigg, Øst-Frigg, Lille-Frigg og Odin. Produksjonen startet i 1977.
16.03.2019
Utvinning
Feltet ble produsert med trykkavlastning.
20.10.2016
 
+ Investeringer (forventede)
 
- Investeringer (historisk)
 
Investeringer
[mill NOK løpende kroner]
Sum
8605
2010
0
2009
0
2008
0
2007
0
2006
0
2005
0
2004
0
2003
0
2002
0
2001
0
2000
0
1999
-8
1998
8
1997
21
1996
112
1995
135
1994
44
1993
31
1992
1
1991
0
1990
4
1989
80
1988
1
1987
47
1986
51
1985
30
1984
33
1983
39
1982
19
1981
126
1980
728
1979
611
1978
734
1977
1944
1976
1959
1975
1385
1974
471
 
- Produksjon , salgbar
 
 
Måned
Olje - salgbar
[mill Sm3]
Gass - salgbar
[mrd Sm3]
Kondensat - salgbar
[mill Sm3]
NGL - salgbar
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - salgbar
[mill Sm3]
Sum
 
0.000000
116.168768
0.460380
0.000000
116.629148
+ 2004
 
0.000000
0.863161
0.001169
0.000000
0.864330
+ 2003
 
0.000000
0.707676
0.001155
0.000000
0.708831
+ 2002
 
0.000000
0.716975
0.001316
0.000000
0.718291
+ 2001
 
0.000000
0.737242
0.002300
0.000000
0.739542
+ 2000
 
0.000000
0.602577
0.000512
0.000000
0.603089
+ 1999
 
0.000000
0.332269
0.000303
0.000000
0.332572
+ 1998
 
0.000000
0.600809
0.000602
0.000000
0.601411
+ 1997
 
0.000000
0.479911
0.000231
0.000000
0.480142
+ 1996
 
0.000000
0.410473
0.000150
0.000000
0.410623
+ 1995
 
0.000000
0.664168
0.000988
0.000000
0.665156
+ 1994
 
0.000000
1.053793
0.003270
0.000000
1.057063
+ 1993
 
0.000000
1.354477
0.006325
0.000000
1.360802
+ 1992
 
0.000000
1.643051
0.012454
0.000000
1.655505
+ 1991
 
0.000000
1.503468
0.006048
0.000000
1.509516
+ 1990
 
0.000000
2.329148
0.007101
0.000000
2.336249
+ 1989
 
0.000000
5.159954
0.014080
0.000000
5.174034
+ 1988
 
0.000000
6.966726
0.023703
0.000000
6.990429
+ 1987
 
0.000000
7.760098
0.028699
0.000000
7.788797
+ 1986
 
0.000000
8.198120
0.034171
0.000000
8.232291
+ 1985
 
0.000000
8.584183
0.034081
0.000000
8.618264
+ 1984
 
0.000000
10.080040
0.033897
0.000000
10.113937
+ 1983
 
0.000000
10.719015
0.040988
0.000000
10.760003
+ 1982
 
0.000000
10.165390
0.043153
0.000000
10.208543
+ 1981
 
0.000000
10.927732
0.048450
0.000000
10.976182
+ 1980
 
0.000000
9.927217
0.048227
0.000000
9.975444
+ 1979
 
0.000000
8.283155
0.044001
0.000000
8.327156
+ 1978
 
0.000000
4.445303
0.020661
0.000000
4.465964
+ 1977
 
0.000000
0.952637
0.002345
0.000000
0.954982
 
- Produksjon , sum brønnbaner
 
 
Måned
Olje - brønnbaner
[mill Sm3]
Gass - brønnbaner
[mrd Sm3]
Kondensat - brønnbaner
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - brønnbaner
[mill Sm3]
Sum
 
0.000000
115.871316
0.114353
115.985669
+ 2004
 
0.000000
0.871805
0.001472
0.873277
+ 2003
 
0.000000
0.719796
0.001216
0.721012
+ 2002
 
0.000000
0.725764
0.001224
0.726988
+ 2001
 
0.000000
0.738370
0.001248
0.739618
+ 2000
 
0.000000
0.609863
0.001028
0.610891
+ 1999
 
0.000000
0.322855
0.000544
0.323399
+ 1998
 
0.000000
0.604940
0.001022
0.605962
+ 1997
 
0.000000
0.474524
0.000778
0.475302
+ 1996
 
0.000000
0.403955
0.000728
0.404683
+ 1995
 
0.000000
0.652001
0.000865
0.652866
+ 1994
 
0.000000
1.045975
0.001939
1.047914
+ 1993
 
0.000000
1.345916
0.001758
1.347674
+ 1992
 
0.000000
1.656359
0.002126
1.658485
+ 1991
 
0.000000
1.530736
0.001535
1.532271
+ 1990
 
0.000000
2.345613
0.002358
2.347971
+ 1989
 
0.000000
5.200173
0.005640
5.205813
+ 1988
 
0.000000
7.012464
0.006463
7.018927
+ 1987
 
0.000000
7.831633
0.006878
7.838511
+ 1986
 
0.000000
8.280769
0.005809
8.286578
+ 1985
 
0.000000
8.641570
0.004792
8.646362
+ 1984
 
0.000000
10.113922
0.006988
10.120910
+ 1983
 
0.000000
10.688346
0.006487
10.694833
+ 1982
 
0.000000
10.151024
0.007649
10.158673
+ 1981
 
0.000000
10.268426
0.010059
10.278485
+ 1980
 
0.000000
9.934077
0.010277
9.944354
+ 1979
 
0.000000
8.269372
0.011904
8.281276
+ 1978
 
0.000000
4.473658
0.009607
4.483265
+ 1977
 
0.000000
0.957410
0.001959
0.959369
 
- Produksjon - diagrammer
Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 
- Brønnbaner - leting
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
30.03.1971
22.07.1971
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
22.07.1971
25.08.1971
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
14.11.1971
27.01.1972
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
24.07.1975
12.09.1975
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
08.03.1985
26.05.1985
APPRAISAL
SUSPENDED
OIL/GAS
10.02.1987
14.02.1987
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
07.05.1988
10.05.1988
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
15.04.1989
16.04.1989
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
28.03.1990
05.04.1990
APPRAISAL
P&A
GAS
28.05.1985
25.07.1985
APPRAISAL
SUSPENDED
OIL/GAS
14.02.1987
18.02.1987
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
12.05.1988
15.05.1988
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
03.04.1991
14.04.1991
APPRAISAL
P&A
GAS
01.04.1989
06.04.1989
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS
05.05.1973
18.07.1973
APPRAISAL
JUNKED
OIL/GAS
11.09.1974
25.09.1974
APPRAISAL
JUNKED
NOT APPLICABLE
25.08.1974
01.05.1975
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
 
- Brønnbaner - utvinning
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
23.04.1977
16.05.1977
PRODUCTION
GAS
07.02.1977
28.05.1977
PRODUCTION
GAS
07.06.1977
08.09.1977
PRODUCTION
GAS
07.08.1977
06.10.1977
PRODUCTION
GAS
02.02.1977
22.05.1977
PRODUCTION
GAS
18.08.1977
25.10.1977
PRODUCTION
GAS
12.08.1977
26.11.1977
PRODUCTION
GAS
24.01.1977
02.03.1977
PRODUCTION
GAS
10.06.1977
04.12.1977
PRODUCTION
GAS
29.05.1977
02.08.1977
PRODUCTION
GAS
10.11.1976
10.04.1977
PRODUCTION
GAS
03.06.1977
04.12.1977
PRODUCTION
GAS
05.04.1978
06.08.1978
PRODUCTION
GAS
31.03.1978
28.07.1978
PRODUCTION
GAS
04.01.1978
23.06.1978
PRODUCTION
GAS
24.03.1978
08.06.1978
PRODUCTION
GAS
15.04.1978
27.05.1978
PRODUCTION
GAS
28.03.1978
03.09.1978
PRODUCTION
GAS
19.03.1978
02.06.1978
PRODUCTION
GAS
03.07.1978
11.11.1978
PRODUCTION
GAS
04.01.1978
02.10.1978
PRODUCTION
GAS
22.01.1978
01.12.1978
PRODUCTION
GAS
23.01.1978
05.11.1978
PRODUCTION
GAS
20.01.1978
10.10.1978
PRODUCTION
GAS
18.09.1978
22.06.1979
PRODUCTION
GAS
22.09.1978
23.04.1979
PRODUCTION
GAS
13.09.1978
01.04.1979
PRODUCTION
WATER
05.09.1987
19.09.1987
PRODUCTION
GAS
28.09.1978
24.02.1979
PRODUCTION
GAS
23.10.1989
10.12.1989
PRODUCTION
GAS
12.10.1978
16.04.1979
PRODUCTION
GAS
08.09.1978
10.02.1979
PRODUCTION
GAS
08.10.1978
25.05.1979
PRODUCTION
GAS
30.10.1978
20.05.1979
PRODUCTION
GAS
01.09.1978
18.03.1980
PRODUCTION
GAS
21.10.1978
13.03.1979
PRODUCTION
GAS
02.10.1978
01.01.1979
PRODUCTION
GAS
24.10.1978
29.06.1979
PRODUCTION
GAS
20.08.1977
19.08.1979
PRODUCTION
GAS
06.08.1977
26.08.1979
PRODUCTION
GAS
21.07.1977
18.09.1979
PRODUCTION
GAS
01.01.1978
01.08.1978
PRODUCTION
GAS
28.12.1977
17.07.1978
PRODUCTION
GAS
05.08.1989
17.01.1990
PRODUCTION
GAS
12.12.1977
21.08.1978
PRODUCTION
GAS
17.12.1977
03.05.1978
PRODUCTION
GAS
16.01.1978
02.05.1978
PRODUCTION
GAS
15.11.1977
10.07.1978
PRODUCTION
GAS
24.11.1977
01.09.1978
PRODUCTION
GAS
24.10.1987
29.10.1987
PRODUCTION
GAS
10.11.1977
29.08.1978
PRODUCTION
GAS
30.08.1977
09.07.1979
PRODUCTION
GAS