- Generell informasjon
Feltnavn
HEIDRUN
Faktakart i nytt vindu
Dagens status
Producing
Funnbrønnbane
Funnår
1985
Hovedområde
Norwegian sea
Hovedforsyningsbase
Kristiansund
NPDID for felt
43771
 
- Bilde
Klikk for å se større bilde
 
 
- Funn inkludert
 
- Aktivitets status - historie
Status
Status gyldig fra dato
Status gyldig til dato
Producing
18.10.1995
 
Approved for production
14.05.1991
17.10.1995
 
- Ligger i
Blokk navn
Utv. tillatelse
6507/7
6507/8
6507/8
 
- Eier - nåværende
Type eier
Eier navn
BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 
- Operatørskap - nåværende
Navn, selskap
 
- Rettighetshaver - nåværende
Navn, selskap
Nasjonskode
Selskapets andel [%]
NO
57.793390
NO
23.988230
NO
13.043160
NO
5.175220
 
- ODs estimat for reserver (norsk andel)
Gyldighetsdato:
31.12.2018
Oppr. utvinnbar olje
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar gass
[mrd Sm3]
Oppr. utvinnbar NGL
[mill tonn]
Oppr. utvinnbar kondensat
[mill Sm3]
Oppr. utvinnbar ekv.
[mill Sm3 o.e]
196.55
46.33
2.00
0.00
246.68
 
Gjenv. olje
[mill Sm3]
Gjenv. gass
[mrd Sm3]
Gjenv. NGL
[mill tonn]
Gjenv. kondensat
[mill Sm3]
Gjenv. olje ekv.
[mill Sm3 o.e]
35.74
25.51
1.33
0.00
63.78
  
Oppr. tilst. olje
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. væske
[mill Sm3]
Oppr. tilst. ass. gass
[mrd Sm3]
Oppr. tilst. fri gass
[mrd Sm3]
 
432.00
7.60
36.40
51.70
 
 
- Beskrivelse
Type
Tekst
Dato oppdatert
Utbygging
Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordøst for Åsgard. Vanndybden er 350 meter. Heidrun ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med verdens første flytende strekkstagplattform (TLP) i betong over en stor bunnramme med 56 brønnslisser. I tillegg er det seks havbunnsrammer i den sørlige og nordlige delen av feltet knyttet tilbake til Heidrun TLP. Produksjonen startet i 1995. PUD for Heidrun Nordflanke ble godkjent i 2000. Maria-feltet mottar vann for injeksjon fra Heidrun, og etter planen skal Dvalin-feltet knyttes til Heidrun for gassprosessering.
15.03.2019
Reservoar
Heidrun produserer olje og gass fra undre og midtre jura sandstein i Åre-, Tilje- Ile- og Garnformasjonene. Reservoaret ligger på 2300 meter dyp og er svært forkastet. Ile- og Garnformasjonene har god reservoarkvalitet, mens Åre- og Tiljeformasjonene er mer komplekse.
15.03.2019
Utvinning
Trykket opprettholdes ved hjelp av vann- og gassinjeksjon i Ile- og Garnformasjonene. I de mer komplekse delene av reservoaret, i Åre- og Tiljeformasjonene, er hovedstrategien vanninjeksjon. Noen av segmentene produseres også med trykkavlastning.
15.03.2019
Transport
Oljen lastes på tankskip og sendes videre enten til Mongstad-terminalen i Hordaland eller til Tetney i Storbritannia. Gassen transporteres i rørledning til terminal på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og/eller via Åsgard Transport Systemet (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland.
15.03.2019
Status
Produksjonen fra Heidrun vedlikeholdes på et relativt høyt nivå med kontinuerlig vann- og gassinjeksjon samt boring av nye produksjons- og injeksjonsbrønner. Flere metoder vurderes for å forbedre utvinningen og forlenge levetiden på feltet, inkludert tilleggsbrønner, ny boreteknologi og metoder for økt oljeutvinning (EOR). En pilot for vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) er planlagt i 2019. Rettighetshaverne planlegger en havbunnsutbygging av den nordlige flanken av Heidrun og Alpha Horst-funnet. Gass fra Dvalin skal etter planen sendes til Heidrun for behandling og eksport via en ny rørledning fra Heidrun til Polarled og videre til Nyhamna-terminalen i Møre og Romsdal.
15.03.2019
 
+ Investeringer (forventede)
Fremtidige investeringer fra 2018 [mill NOK 2018-kroner] : 22156
 
- Investeringer (historisk)
 
Investeringer
[mill NOK løpende kroner]
Sum
66170
2017
2301
2016
1695
2015
1756
2014
3673
2013
2553
2012
1257
2011
2029
2010
1349
2009
2372
2008
1311
2007
1436
2006
1681
2005
1235
2004
1037
2003
2190
2002
2009
2001
1849
2000
2884
1999
2617
1998
1474
1997
669
1996
538
1995
4800
1994
8367
1993
8708
1992
3096
1991
836
1990
126
1989
55
1988
50
1987
217
1986
0
 
- Produksjon , salgbar
 
 
Måned
Olje - salgbar
[mill Sm3]
Gass - salgbar
[mrd Sm3]
Kondensat - salgbar
[mill Sm3]
NGL - salgbar
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - salgbar
[mill Sm3]
Sum
 
162.140776
19.868537
0.000000
1.441604
183.450917
+ 2019
 
1.286583
0.606070
0.000000
0.061300
1.953953
+ 2018
 
2.848197
0.600233
0.000000
0.121392
3.569822
+ 2017
 
3.114837
0.927393
0.000000
0.132684
4.174914
+ 2016
 
3.399434
0.800938
0.000000
0.031780
4.232152
+ 2015
 
3.086465
0.766737
0.000000
0.001218
3.854420
+ 2014
 
2.948013
0.713724
0.000000
0.006437
3.668174
+ 2013
 
3.462258
0.782712
0.000000
0.025783
4.270753
+ 2012
 
3.180785
0.667990
0.000000
0.004863
3.853638
+ 2011
 
3.704814
0.776246
0.000000
0.012013
4.493073
+ 2010
 
3.210022
0.850083
0.000000
0.036138
4.096243
+ 2009
 
4.561796
0.875571
0.000000
0.056731
5.494098
+ 2008
 
5.460214
1.016697
0.000000
0.054197
6.531108
+ 2007
 
6.202968
0.917359
0.000000
0.068522
7.188849
+ 2006
 
8.000489
1.149302
0.000000
0.102445
9.252236
+ 2005
 
8.138591
1.095485
0.000000
0.085913
9.319989
+ 2004
 
8.582877
1.339665
0.000000
0.160576
10.083118
+ 2003
 
9.069732
1.344907
0.000000
0.174960
10.589599
+ 2002
 
10.131527
1.137730
0.000000
0.112234
11.381491
+ 2001
 
10.225915
1.344030
0.000000
0.192418
11.762363
+ 2000
 
10.590520
0.614903
0.000000
0.000000
11.205423
+ 1999
 
12.539828
0.643746
0.000000
0.000000
13.183574
+ 1998
 
11.690433
0.570600
0.000000
0.000000
12.261033
+ 1997
 
13.456461
0.326416
0.000000
0.000000
13.782877
+ 1996
 
12.189280
0.000000
0.000000
0.000000
12.189280
+ 1995
 
1.058737
0.000000
0.000000
0.000000
1.058737
 
- Produksjon , sum brønnbaner
 
 
Måned
Olje - brønnbaner
[mill Sm3]
Gass - brønnbaner
[mrd Sm3]
Kondensat - brønnbaner
[mill Sm3]
Oljeekvivalenter - brønnbaner
[mill Sm3]
Sum
 
162.127786
46.901671
0.000000
209.029457
+ 2019
 
1.286346
0.930382
0.000000
2.216728
+ 2018
 
2.848197
1.833562
0.000000
4.681759
+ 2017
 
3.101975
2.158834
0.000000
5.260809
+ 2016
 
3.399434
2.094637
0.000000
5.494071
+ 2015
 
3.088304
2.133203
0.000000
5.221507
+ 2014
 
2.948013
1.970568
0.000000
4.918581
+ 2013
 
3.462258
2.085681
0.000000
5.547939
+ 2012
 
3.180785
1.920620
0.000000
5.101405
+ 2011
 
3.704821
2.082177
0.000000
5.786998
+ 2010
 
3.209953
1.790733
0.000000
5.000686
+ 2009
 
4.561343
2.005497
0.000000
6.566840
+ 2008
 
5.460214
2.052354
0.000000
7.512568
+ 2007
 
6.202968
1.883672
0.000000
8.086640
+ 2006
 
8.000489
2.035423
0.000000
10.035912
+ 2005
 
8.138591
1.893115
0.000000
10.031706
+ 2004
 
8.582877
2.143637
0.000000
10.726514
+ 2003
 
9.068517
2.131473
0.000000
11.199990
+ 2002
 
10.131527
2.027861
0.000000
12.159388
+ 2001
 
10.225915
2.086386
0.000000
12.312301
+ 2000
 
10.590520
2.053240
0.000000
12.643760
+ 1999
 
12.539828
2.138289
0.000000
14.678117
+ 1998
 
11.690433
1.974892
0.000000
13.665325
+ 1997
 
13.456461
1.933714
0.000000
15.390175
+ 1996
 
12.189280
1.419792
0.000000
13.609072
+ 1995
 
1.058737
0.121929
0.000000
1.180666
 
- Produksjon - diagrammer
Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 
- Brønnbaner - leting
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Status
Innhold
25.02.1985
10.06.1985
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
29.07.1985
18.09.1985
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
06.11.1985
13.01.1986
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
16.01.1986
06.03.1986
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
06.03.1986
05.04.1986
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
23.07.1986
06.09.1986
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
11.05.1987
07.06.1987
APPRAISAL
JUNKED
NOT APPLICABLE
09.06.1987
02.08.1987
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
04.08.1987
08.08.1987
APPRAISAL
P&A
DRY
28.10.1986
09.12.1986
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
14.06.1990
13.08.1990
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
 
- Brønnbaner - utvinning
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
18.04.2015
19.05.2015
PRODUCTION
OIL/GAS
28.06.2019
05.07.2019
PRODUCTION
OIL
03.06.2009
31.03.2010
PRODUCTION
OIL/GAS
26.12.2015
03.01.2016
INJECTION
WATER
13.07.2011
14.10.2011
INJECTION
WATER
12.10.2017
04.11.2017
INJECTION
WATER
  
NOT AVAILABLE
 
29.02.2016
29.03.2016
PRODUCTION
OIL
18.03.2001
25.04.2001
PRODUCTION
OIL
07.12.2018
23.12.2018
PRODUCTION
OIL/GAS
10.06.1997
20.12.1997
PRODUCTION
OIL
03.08.2013
29.09.2013
PRODUCTION
OIL
28.04.1996
10.06.1996
PRODUCTION
OIL
09.02.2000
01.03.2000
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
04.03.2000
06.04.2000
PRODUCTION
OIL
  
PRODUCTION
 
31.12.2002
02.02.2003
PRODUCTION
OIL
24.04.2006
11.06.2006
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
13.06.2006
23.06.2006
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
26.06.2006
27.08.2006
PRODUCTION
OIL
09.10.2004
29.10.2004
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
31.10.2004
30.11.2004
PRODUCTION
OIL
13.07.1999
18.08.1999
PRODUCTION
OIL
07.02.2019
 
INJECTION
 
04.11.1993
01.01.1995
PRODUCTION
OIL
02.02.2014
01.03.2014
PRODUCTION
OIL
03.03.2014
11.03.2014
PRODUCTION
OIL
22.05.2019
12.06.2019
INJECTION
WATER
27.01.2006
19.02.2006
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
25.02.2006
30.03.2006
INJECTION
WATER/GAS
25.10.2001
22.11.2001
PRODUCTION
OIL
12.08.1993
16.02.1994
PRODUCTION
OIL
15.04.2007
24.04.2007
OBSERVATION
OIL
25.04.2007
07.05.2007
PRODUCTION
DRY
05.06.2014
11.07.2014
OBSERVATION
OIL
12.07.2014
18.07.2014
PRODUCTION
OIL
02.04.1998
05.05.1998
PRODUCTION
OIL
27.04.2016
13.05.2016
PRODUCTION
OIL
11.10.1993
26.12.2000
PRODUCTION
OIL
04.09.2013
16.10.2013
PRODUCTION
OIL
12.10.2016
09.11.2016
PRODUCTION
OIL
13.10.1992
14.12.1992
PRODUCTION
OIL
26.06.2015
12.07.2015
INJECTION
WATER
02.01.2012
06.03.2012
PRODUCTION
OIL
04.02.1998
09.03.1998
PRODUCTION
OIL
18.07.2000
20.08.2000
PRODUCTION
OIL
17.03.2002
21.05.2002
PRODUCTION
NOT APPLICABLE
05.10.2002
12.10.2002
PRODUCTION
OIL
19.09.1993
23.10.1996
INJECTION
WATER
21.04.2017
11.05.2017
PRODUCTION
OIL
08.11.1999
16.12.1999
PRODUCTION
OIL
29.01.2009
24.03.2009
PRODUCTION
OIL
24.05.2005
09.07.2005
INJECTION
WATER
07.11.1992
14.09.1997
PRODUCTION
OIL
18.01.2005
28.01.2005
PRODUCTION
OIL
25.02.2013
08.04.2013
OBSERVATION
OIL
12.04.2013
27.04.2013
PRODUCTION
OIL
16.08.1993
10.12.1993
PRODUCTION
OIL
30.08.2005
28.10.2005
PRODUCTION
OIL
29.10.2005
01.12.2005
PRODUCTION
OIL
22.10.2002
11.11.2002
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
12.12.2002
20.12.2002
PRODUCTION
OIL
04.08.2007
14.08.2007
OBSERVATION
OIL
17.08.2007
29.08.2007
PRODUCTION
OIL
31.07.2018
28.08.2018
PRODUCTION
OIL
03.07.2002
25.07.2002
PRODUCTION
OIL
28.12.2001
21.01.2002
PRODUCTION
OIL
22.10.1992
16.03.1993
PRODUCTION
OIL
24.12.2013
11.02.2014
PRODUCTION
OIL
27.06.2017
17.07.2017
INJECTION
WATER
30.06.2003
26.07.2003
OBSERVATION
OIL
27.07.2003
18.08.2003
PRODUCTION
OIL
27.06.2018
03.07.2018
INJECTION
WATER
29.10.1992
09.01.1994
PRODUCTION
OIL
19.06.2001
11.07.2001
PRODUCTION
OIL
12.07.2001
19.07.2001
PRODUCTION
OIL
13.03.2005
19.03.2005
OBSERVATION
OIL
21.03.2005
01.04.2005
OBSERVATION
OIL
03.04.2005
10.04.2005
PRODUCTION
OIL
23.09.1993
17.04.1997
PRODUCTION
OIL
29.08.2008
26.10.2008
PRODUCTION
OIL
29.11.2016
28.02.2017
PRODUCTION
OIL
20.10.1998
21.12.1998
INJECTION
WATER
31.03.1994
25.04.1994
INJECTION
GAS
01.02.2004
18.02.2004
OBSERVATION
OIL
23.02.2004
11.04.2004
PRODUCTION
OIL
12.04.2004
20.04.2004
PRODUCTION
OIL
14.05.1998
20.06.1998
PRODUCTION
OIL
14.08.2004
14.09.2004
INJECTION
WATER
29.07.2001
15.08.2001
PRODUCTION
OIL
12.06.2008
20.07.2008
PRODUCTION
OIL
30.06.2016
26.07.2016
PRODUCTION
OIL
11.08.2002
03.09.2002
OBSERVATION
OIL
12.09.2002
19.09.2002
PRODUCTION
OIL
30.08.2015
15.11.2015
PRODUCTION
OIL
15.09.1999
14.10.1999
INJECTION
WATER
23.06.2012
01.08.2012
PRODUCTION
OIL
17.02.1999
09.04.1999
PRODUCTION
OIL
08.02.2007
11.03.2007
PRODUCTION
OIL
25.02.2015
20.03.2015
PRODUCTION
OIL
18.10.1993
21.10.2000
PRODUCTION
OIL
09.06.2011
17.06.2011
PRODUCTION
OIL
18.08.2016
03.09.2016
PRODUCTION
OIL
03.10.1993
24.12.1996
PRODUCTION
OIL
27.11.2010
28.03.2011
PRODUCTION
OIL
03.04.2019
 
PRODUCTION
 
19.01.2001
16.02.2001
PRODUCTION
OIL
03.05.1999
16.06.1999
PRODUCTION
OIL
29.03.2018
15.04.2018
PRODUCTION
OIL
28.05.2004
29.06.2004
INJECTION
WATER
09.08.1993
14.03.1994
PRODUCTION
OIL
04.10.2003
27.11.2003
PRODUCTION
OIL
19.10.1993
08.04.1996
INJECTION
WATER
04.10.2012
13.12.2012
PRODUCTION
OIL
18.10.1992
07.02.1993
PRODUCTION
OIL
09.09.2014
29.10.2014
PRODUCTION
OIL
02.11.1992
14.04.1993
PRODUCTION
OIL
21.08.2017
06.09.2017
PRODUCTION
OIL/GAS
20.04.2003
24.05.2003
PRODUCTION
OIL
30.08.2001
02.10.2001
INJECTION
WATER
23.02.2003
19.03.2003
INJECTION
WATER
13.08.1994
21.03.1995
INJECTION
WATER
15.08.1994
03.03.1995
INJECTION
WATER
10.08.1994
17.02.1995
INJECTION
WATER
11.04.1999
16.06.1999
INJECTION
WATER
19.05.1994
28.07.1994
INJECTION
WATER
16.05.1994
09.06.1994
INJECTION
WATER
17.05.1994
12.07.1994
INJECTION
WATER
28.02.1999
03.04.1999
INJECTION
WATER
25.11.2003
09.03.2004
INJECTION
WATER
20.02.2000
29.05.2000
PRODUCTION
OIL
26.12.2010
15.01.2011
PRODUCTION
OIL
12.01.2018
31.01.2018
PRODUCTION
OIL
18.08.1999
09.10.1999
PRODUCTION
OIL
26.01.2009
10.02.2009
OBSERVATION
OIL
12.02.2009
20.02.2009
PRODUCTION
OIL
24.02.2009
14.03.2009
PRODUCTION
OIL
25.12.1999
14.02.2000
PRODUCTION
OIL
03.09.2001
09.10.2001
PRODUCTION
OIL
07.04.2005
23.05.2005
PRODUCTION
OIL
29.04.2011
19.05.2011
PRODUCTION
OIL
26.10.2001
02.12.2001
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
04.12.2001
12.12.2001
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
20.12.2001
12.02.2002
PRODUCTION
OIL
24.05.2006
23.02.2007
PRODUCTION
OIL
03.08.2000
27.08.2000
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
13.10.2000
18.11.2000
PRODUCTION
OIL
29.08.2002
30.09.2002
PRODUCTION
OIL
14.05.2016
29.05.2016
PRODUCTION
OIL
13.01.2001
12.03.2001
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
01.07.2001
28.07.2001
PRODUCTION
OIL
30.07.2001
08.08.2001
PRODUCTION
OIL
30.07.2000
04.09.2000
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
05.09.2000
23.09.2000
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
25.09.2000
09.10.2000
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
26.11.2000
15.02.2001
PRODUCTION
OIL/GAS
19.02.2001
25.02.2001
PRODUCTION
OIL
20.07.2009
27.07.2009
PRODUCTION
OIL
28.07.2009
05.08.2009
PRODUCTION
OIL
29.01.2019
12.02.2019
PRODUCTION
OIL
13.01.2001
10.04.2001
PRODUCTION
OIL
31.03.2006
25.04.2006
PRODUCTION
OIL
07.07.2003
14.12.2003
INJECTION
WATER
31.07.2014
18.08.2014
INJECTION
WATER
25.04.2002
23.06.2002
INJECTION
WATER
20.09.2017
13.10.2017
INJECTION
WATER
01.07.2003
19.11.2003
INJECTION
WATER
05.04.2017
10.06.2017
PRODUCTION
WATER
17.03.2002
02.04.2002
INJECTION
WATER
31.03.2014
23.04.2014
INJECTION
WATER
13.02.2017
28.02.2017
INJECTION
WATER