- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
250
NPDID for utvinningstillatelser
115537
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
Norwegian sea
Tildeling
Awarded additionally to round 15
Dato for tildeling
22.10.1999
Utv.till. gyldig til dato
02.02.2041
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
170.324
Nåværende areal [km2]
170.324
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
22.10.1999
22.10.2005
INITIAL
23.10.2005
02.02.2041
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
16.05.2018
45.000000
-
23.650000
-
16.000000
-
9.440000
-
5.910000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
22.10.1999
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
22.10.1999
6305/8
1
170.324
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
13.07.2000
08.09.2000
APPRAISAL
OIL/GAS
24.09.2014
21.11.2014
APPRAISAL
GAS
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
  
PRODUCTION
26.11.2005
11.03.2006
OBSERVATION
15.03.2006
18.05.2007
PRODUCTION
07.12.2005
20.06.2007
PRODUCTION
01.11.2008
06.03.2009
PRODUCTION
27.11.2007
02.04.2009
PRODUCTION
02.12.2005
13.06.2008
PRODUCTION
13.12.2005
25.04.2007
PRODUCTION
  
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
16.05.2018
 
45.000000
23.650000
16.000000
9.440000
5.910000
10.10.2017
16.05.2018
45.000000
23.650000
16.000000
9.440000
5.910000
02.11.2009
10.10.2017
45.000000
23.650000
16.000000
9.440000
5.910000
01.01.2009
02.11.2009
45.000000
23.650000
16.000000
9.440000
5.910000
01.10.2007
01.01.2009
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
01.01.2007
01.10.2007
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
06.09.2006
01.01.2007
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
01.01.2005
06.09.2006
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
01.10.2004
01.01.2005
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
12.03.2002
01.10.2004
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
17.06.2001
12.03.2002
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
10.05.2001
17.06.2001
45.000000
16.000000
14.780000
9.440000
8.870000
5.910000
23.12.1999
10.05.2001
53.870000
16.000000
14.780000
9.440000
5.910000
22.10.1999
23.12.1999
53.870000
16.000000
14.780000
9.440000
5.910000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
22.10.1999
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
22.10.1999
 
6305/8
1
170.324
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
23.650000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
23.650000
10.10.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
23.650000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
23.650000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
8.870000
TO
TRANSFER
8.870000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
8.870000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
14.780000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
8.870000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
14.780000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
14.780000
TO
MERGER/TAKEOVER
14.780000
06.09.2006
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
01.01.2005
FROM
TRANSFER
9.440000
TO
TRANSFER
9.440000
01.10.2004
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
5.910000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
5.910000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.440000
17.06.2001
FROM
SDFI
45.000000
TO
SDFI
45.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
53.870000
TO
SDFI
8.870000
TO
SDFI
45.000000
23.12.1999
FROM
MERGER/TAKEOVER
9.440000
TO
MERGER/TAKEOVER
9.440000