- General information
Production licence
093 B
NPDID production licence
17654585
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
TFO2009
Date granted
19.02.2010
Prod.lic. valid to date
19.02.2020
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
2.985
Current area [km2]
2.985
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
19.02.2010
19.02.2011
INITIAL
20.02.2011
19.02.2012
INITIAL EXTENDED
20.02.2012
19.02.2013
INITIAL EXTENDED
20.02.2013
19.02.2014
INITIAL EXTENDED
20.02.2014
19.02.2015
INITIAL EXTENDED
20.02.2015
19.02.2016
INITIAL EXTENDED
20.02.2016
19.02.2017
INITIAL EXTENDED
20.02.2017
19.02.2018
INITIAL EXTENDED
20.02.2018
19.02.2019
INITIAL EXTENDED
20.02.2019
19.02.2020
INITIAL EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
47.880000
-
44.560000
-
7.560000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
19.02.2010
6407/9
1
2.985
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
Decision to enter extension period
In process
19.02.2020
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13343
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13706
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13707
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
 
47.880000
44.560000
7.560000
30.11.2018
03.12.2018
47.880000
44.560000
7.560000
12.10.2018
30.11.2018
47.880000
44.560000
7.560000
29.08.2014
12.10.2018
47.880000
44.560000
7.560000
01.01.2012
29.08.2014
47.880000
44.560000
7.560000
19.02.2010
01.01.2012
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2018
 
19.02.2010
29.11.2018
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
19.02.2010
 
6407/9
1
2.985
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
7.560000
TO
MERGER/TAKEOVER
7.560000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
44.560000
TO
TRANSFER
44.560000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
29.08.2014
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000
01.01.2012
FROM
TRANSFER
18.360000
TO
TRANSFER
18.360000