- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
584
NPDID for utvinningstillatelser
20109082
Status
INACTIVE
Område
Norwegian sea
Tildeling
TFO2010
Dato for tildeling
04.02.2011
Utv.till. gyldig til dato
26.08.2015
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
971.547
Nåværende areal [km2]
0.000
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
04.02.2011
04.02.2019
INITIAL
05.02.2019
04.08.2019
INITIAL EXTENDED
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Innsamling, reprosessering, tolking
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
04.08.2014
 
Boring av letebrønn
 
Godkjent
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
04.08.2016
 
Konseptstudier
 
Frafalt
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
04.08.2018
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Frafalt
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
04.08.2019
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
04.08.2019
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
30.10.2014
16.01.2015
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
04.02.2011
26.08.2015
60.000000
40.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
04.02.2011
26.08.2015
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
04.02.2011
26.08.2015
6305/3
1
121.373
 
6306/1
2
48.549
 
6405/9
3
120.005
 
6405/12
4
452.584
 
6406/7
5
48.002
 
6406/10
6
181.034
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]