- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
598
NPDID for utvinningstillatelser
20428655
Status
INACTIVE
Område
Norwegian sea
Tildeling
21
Dato for tildeling
13.05.2011
Utv.till. gyldig til dato
13.05.2015
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
1654.812
Nåværende areal [km2]
0.000
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
13.05.2011
13.05.2018
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
 
Beslutning om boring
Skal ikke bores
13.05.2015
 
Status for arbeidsprogrammet - til OED/OD
 
Godkjent
  
Boring av letebrønn
 
Skal ikke bores
  
Seismisk innsamling
 
Godkjent
  
Geologi- og geofysikkstudier
 
Godkjent
  
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
13.05.2018
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
13.05.2011
13.05.2015
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
13.05.2011
13.05.2015
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
13.05.2011
13.05.2015
6601/6
1
411.636
 
6601/9
2
415.770
 
6602/4
3
411.636
 
6602/7
4
415.770
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]