- General information
Production licence
035
NPDID production licence
21068
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
2-A
Date granted
14.11.1969
Prod.lic. valid to date
14.11.2022
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
516.169
Current area [km2]
132.315
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
14.11.1969
13.11.1975
INITIAL
14.11.1975
14.11.2015
PRODUCTION
15.11.2015
14.11.2022
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
16.05.2018
50.000000
-
50.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
16.05.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
26.11.2008
30/11
1
103.017
 
-
30/11
2
29.298
 
Sum
  
132.315
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
8125
09.10.2014
Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
11810
29.08.2017
Aker BP ASA pantsetter en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
05.02.1975
14.03.1975
WILDCAT
DRY
18.03.1975
16.04.1975
WILDCAT
DRY
17.11.1982
14.03.1983
WILDCAT
OIL/GAS SHOWS
25.01.1984
24.07.1984
WILDCAT
OIL SHOWS
05.12.1996
09.01.1997
WILDCAT
OIL
20.05.2011
03.07.2011
WILDCAT
OIL/GAS/CONDENSATE
20.03.2011
20.05.2011
WILDCAT
OIL/GAS/CONDENSATE
01.11.2014
26.12.2014
WILDCAT
OIL/GAS/CONDENSATE
28.12.2014
13.02.2015
APPRAISAL
OIL
22.03.2016
07.04.2016
WILDCAT
DRY
04.03.2016
18.03.2016
WILDCAT
OIL
04.05.2016
20.05.2016
APPRAISAL
DRY
08.04.2016
04.05.2016
WILDCAT
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
16.05.2018
 
50.000000
50.000000
30.09.2016
16.05.2018
50.000000
50.000000
30.11.2015
30.09.2016
50.000000
50.000000
19.11.2015
30.11.2015
50.000000
25.000000
25.000000
22.12.2009
19.11.2015
50.000000
25.000000
25.000000
02.11.2009
22.12.2009
50.000000
25.000000
25.000000
01.01.2008
02.11.2009
50.000000
25.000000
25.000000
16.11.2007
01.01.2008
50.000000
25.000000
25.000000
01.10.2007
16.11.2007
50.000000
25.000000
25.000000
20.06.2007
01.10.2007
50.000000
25.000000
25.000000
01.01.2007
20.06.2007
50.000000
25.000000
25.000000
01.01.2004
01.01.2007
50.000000
25.000000
25.000000
01.01.2003
01.01.2004
50.000000
25.000000
25.000000
31.12.2001
01.01.2003
50.000000
50.000000
27.09.2000
31.12.2001
50.000000
50.000000
01.01.1999
27.09.2000
100.000000
14.11.1969
01.01.1999
100.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.10.2007
01.11.2009
01.01.2007
30.09.2007
01.01.1999
31.12.2006
14.11.1969
31.12.1998
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
26.11.2008
 
30/11
1
103.017
 
30/11
2
29.298
 
01.01.2008
26.11.2008
30/11
1
103.017
 
30/11
2
25.881
 
30/11
3
29.298
 
14.11.1978
01.01.2008
30/11
1
128.741
 
30/11
2
127.607
 
14.11.1976
14.11.1978
30/11
1
385.450
 
14.11.1969
14.11.1976
30/11
1
516.169
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
30.09.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
30.11.2015
FROM
TRANSFER
25.000000
TO
TRANSFER
25.000000
19.11.2015
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
22.12.2009
FROM
MERGER/TAKEOVER
25.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
25.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
01.01.2008
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
16.11.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
20.06.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
50.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
50.000000
01.01.2004
FROM
TRANSFER
25.000000
TO
TRANSFER
25.000000
01.01.2003
FROM
TRANSFER
25.000000
TO
TRANSFER
25.000000
31.12.2001
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
27.09.2000
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
50.000000
01.01.1999
FROM
TRANSFER
100.000000
TO
TRANSFER
100.000000