- General information
Production licence
062
NPDID production licence
21292
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
5
Date granted
27.03.1981
Prod.lic. valid to date
10.04.2027
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
436.310
Current area [km2]
51.041
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
27.03.1981
27.03.1987
INITIAL
28.03.1987
27.03.2017
PRODUCTION
28.03.2017
10.04.2027
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
10.12.2018
45.750000
-
24.500000
-
19.950000
-
9.800000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
16.05.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2001
6507/11
1
51.041
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13696
19.12.2018
Vår Energi AS pantsetter sin 9,800000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
13.09.1981
10.12.1981
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
18.04.1982
30.05.1982
WILDCAT
DRY
03.06.1985
15.08.1985
APPRAISAL
OIL/GAS
16.05.1987
22.06.1987
WILDCAT
DRY
05.09.1997
28.10.1997
APPRAISAL
OIL/GAS
31.05.2007
03.07.2007
WILDCAT
GAS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
02.10.2008
08.10.2008
PRODUCTION
07.12.1999
11.04.2000
PRODUCTION
05.01.2000
05.04.2000
PRODUCTION
06.01.2000
09.07.2000
PRODUCTION
09.01.2000
16.03.2000
PRODUCTION
17.06.2000
10.02.2001
PRODUCTION
08.09.1998
26.01.2000
PRODUCTION
15.08.2012
25.08.2012
PRODUCTION
26.09.1998
15.10.1998
PRODUCTION
05.09.1997
28.10.1997
PRODUCTION
15.11.1999
01.01.2000
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
10.12.2018
 
45.750000
24.500000
19.950000
9.800000
16.05.2018
10.12.2018
45.750000
24.500000
19.950000
9.800000
02.11.2009
16.05.2018
45.750000
24.500000
19.950000
9.800000
01.01.2009
02.11.2009
45.750000
24.500000
19.950000
9.800000
01.01.2008
01.01.2009
45.750000
24.500000
19.950000
9.800000
01.10.2007
01.01.2008
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
01.01.2007
01.10.2007
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
06.05.2003
01.01.2007
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
04.03.2003
06.05.2003
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
18.12.2001
04.03.2003
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
17.06.2001
18.12.2001
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
01.06.2001
17.06.2001
31.050000
24.500000
19.950000
14.700000
9.800000
10.05.2001
01.06.2001
31.400000
24.500000
19.600000
14.700000
9.800000
11.01.2001
10.05.2001
51.000000
24.500000
14.700000
9.800000
13.04.1999
11.01.2001
51.000000
24.500000
9.800000
9.800000
4.900000
02.06.1992
13.04.1999
51.000000
24.500000
9.800000
9.800000
4.900000
01.07.1991
02.06.1992
50.000000
25.000000
10.000000
10.000000
5.000000
25.07.1990
01.07.1991
50.000000
25.000000
10.000000
10.000000
5.000000
01.01.1985
25.07.1990
50.000000
25.000000
10.000000
10.000000
5.000000
27.03.1981
01.01.1985
50.000000
25.000000
10.000000
10.000000
5.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2007
31.12.2008
10.05.2001
30.09.2007
01.09.1995
09.05.2001
27.03.1981
31.08.1995
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2001
 
6507/11
1
51.041
 
01.01.1998
01.01.2001
6507/11
1
59.797
 
27.03.1991
01.01.1998
6507/11
1
68.548
 
27.03.1981
27.03.1991
6507/11
1
436.310
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
10.12.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
45.750000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
45.750000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
45.750000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
45.750000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
45.750000
TO
TRANSFER
45.750000
01.01.2008
FROM
TRANSFER
14.700000
TO
TRANSFER
14.700000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
31.050000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
14.700000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
31.050000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
14.700000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
14.700000
TO
MERGER/TAKEOVER
14.700000
06.05.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
24.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
24.500000
04.03.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
18.12.2001
FROM
MERGER/TAKEOVER
24.500000
TO
MERGER/TAKEOVER
24.500000
17.06.2001
FROM
SDFI
19.950000
TO
SDFI
19.950000
01.06.2001
FROM
TRANSFER
11.450000
TO
TRANSFER
11.450000
10.05.2001
FROM
SDFI
51.000000
TO
SDFI
19.600000
TO
SDFI
31.400000
11.01.2001
FROM
MERGER/TAKEOVER
9.800000
TO
MERGER/TAKEOVER
9.800000
13.04.1999
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.800000
02.06.1992
FROM
UNKNOWN
0.100000
FROM
UNKNOWN
0.200000
FROM
UNKNOWN
0.200000
FROM
UNKNOWN
0.500000
TO
UNKNOWN
1.000000
01.07.1991
FROM
UNKNOWN
25.000000
TO
UNKNOWN
25.000000
25.07.1990
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000