- General information
Production licence
065
NPDID production licence
21316
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
6
Date granted
21.08.1981
Prod.lic. valid to date
01.01.2029
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
365.661
Current area [km2]
58.366
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
21.08.1981
01.01.1988
INITIAL
02.01.1988
01.01.2018
PRODUCTION
02.01.2018
01.01.2022
PRODUCTION EXTENDED
02.01.2022
01.01.2029
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
55.000000
-
45.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2016
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2000
1/3
1
58.366
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
11372
22.12.2016
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13250
21.11.2018
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
22.08.1982
24.03.1983
WILDCAT
OIL
15.02.1983
08.05.1983
WILDCAT
OIL SHOWS
11.03.1991
22.06.1991
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
13.02.1995
25.05.1995
APPRAISAL
OIL
08.05.1998
31.07.1998
APPRAISAL
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
08.05.1998
31.07.1998
PRODUCTION
02.01.2018
19.01.2018
PRODUCTION
20.01.2018
26.01.2018
PRODUCTION
08.09.2001
24.10.2001
PRODUCTION
06.11.2017
15.12.2017
PRODUCTION
13.03.2007
29.06.2007
OBSERVATION
02.07.2007
10.07.2007
PRODUCTION
06.06.2001
18.08.2001
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
 
55.000000
45.000000
30.11.2016
21.05.2019
55.000000
45.000000
06.09.2006
30.11.2016
55.000000
45.000000
17.04.2002
06.09.2006
55.000000
45.000000
19.03.2002
17.04.2002
55.000000
45.000000
12.03.2002
19.03.2002
55.000000
30.000000
15.000000
17.06.2001
12.03.2002
55.000000
30.000000
15.000000
10.05.2001
17.06.2001
55.000000
30.000000
15.000000
01.01.2000
10.05.2001
55.000000
30.000000
15.000000
23.12.1999
01.01.2000
55.000000
30.000000
15.000000
23.07.1998
23.12.1999
55.000000
30.000000
15.000000
12.02.1997
23.07.1998
35.000000
30.000000
20.000000
15.000000
01.01.1997
12.02.1997
40.000000
25.000000
20.000000
15.000000
19.01.1995
01.01.1997
40.000000
20.000000
16.667000
15.000000
8.333000
21.05.1990
19.01.1995
50.000000
16.667000
15.000000
10.000000
8.333000
18.01.1990
21.05.1990
50.000000
16.667000
15.000000
10.000000
8.333000
01.01.1985
18.01.1990
50.000000
16.667000
15.000000
10.000000
8.333000
21.08.1981
01.01.1985
50.000000
16.667000
15.000000
10.000000
8.333000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2016
 
12.03.2002
29.11.2016
23.12.1999
11.03.2002
01.01.1997
22.12.1999
21.08.1981
31.12.1996
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2000
 
1/3
1
58.366
 
01.01.1992
01.01.2000
1/3
1
107.390
 
1/3
2
75.298
 
21.08.1981
01.01.1992
1/3
1
365.661
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
45.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
45.000000
30.11.2016
FROM
TRANSFER
45.000000
FROM
TRANSFER
55.000000
TO
TRANSFER
45.000000
TO
TRANSFER
55.000000
06.09.2006
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
45.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
45.000000
17.04.2002
FROM
TRANSFER
45.000000
TO
TRANSFER
45.000000
19.03.2002
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
55.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
55.000000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
01.01.2000
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
23.12.1999
FROM
MERGER/TAKEOVER
55.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
55.000000
23.07.1998
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
12.02.1997
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
01.01.1997
FROM
UNKNOWN
16.667000
TO
UNKNOWN
16.667000
19.01.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
21.05.1990
FROM
UNKNOWN
16.667000
FROM
UNKNOWN
8.333000
TO
UNKNOWN
8.333000
TO
UNKNOWN
16.667000
18.01.1990
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000