- General information
Production licence
078
NPDID production licence
21420
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Barents sea
Licensing activity
5
Date granted
23.04.1982
Prod.lic. valid to date
01.10.2035
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
331.606
Current area [km2]
66.043
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
23.04.1982
23.04.1988
INITIAL
24.04.1988
23.04.2018
PRODUCTION
24.04.2018
01.10.2035
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
16.05.2018
33.000000
-
30.000000
-
25.000000
-
12.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
16.05.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2009
7120/9
1
66.043
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12690
26.04.2018
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
25.07.1982
26.09.1982
WILDCAT
GAS
18.04.1984
20.10.1984
APPRAISAL
GAS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
16.05.2018
 
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
22.02.2018
16.05.2018
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
13.01.2016
22.02.2018
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
02.11.2009
13.01.2016
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
02.01.2009
02.11.2009
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
01.01.2009
02.01.2009
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
01.10.2007
01.01.2009
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
01.01.2004
01.10.2007
33.000000
30.000000
25.000000
12.000000
06.05.2003
01.01.2004
30.000000
25.000000
23.000000
12.000000
10.000000
18.12.2001
06.05.2003
30.000000
25.000000
23.000000
12.000000
10.000000
17.06.2001
18.12.2001
30.000000
25.000000
23.000000
12.000000
10.000000
10.05.2001
17.06.2001
30.000000
25.000000
23.000000
12.000000
10.000000
23.12.2000
10.05.2001
53.000000
25.000000
12.000000
10.000000
07.04.2000
23.12.2000
65.000000
25.000000
10.000000
01.01.1998
07.04.2000
50.000000
25.000000
25.000000
01.07.1991
01.01.1998
50.000000
25.000000
15.000000
10.000000
01.01.1985
01.07.1991
50.000000
25.000000
15.000000
10.000000
23.04.1982
01.01.1985
50.000000
25.000000
15.000000
10.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2007
31.12.2008
10.05.2001
30.09.2007
10.04.2000
09.05.2001
23.04.1982
09.04.2000
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2009
 
7120/9
1
66.043
 
01.01.1992
01.01.2009
7120/9
1
70.441
 
23.04.1988
01.01.1992
7120/9
1
153.371
 
23.04.1982
23.04.1988
7120/9
1
331.606
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
33.000000
TO
TRANSFER
33.000000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
12.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
33.000000
01.01.2004
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
06.05.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
18.12.2001
FROM
MERGER/TAKEOVER
25.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
25.000000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
53.000000
TO
SDFI
23.000000
TO
SDFI
30.000000
23.12.2000
FROM
TRANSFER
12.000000
TO
TRANSFER
12.000000
07.04.2000
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
01.01.1998
FROM
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
15.000000
01.07.1991
FROM
UNKNOWN
15.000000
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
10.000000