- General information
Production licence
093
NPDID production licence
21548
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
8
Date granted
09.03.1984
Prod.lic. valid to date
09.03.2024
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
448.529
Current area [km2]
121.249
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
09.03.1984
09.03.1990
INITIAL
10.03.1990
09.03.2020
PRODUCTION
10.03.2020
09.03.2024
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
47.880000
-
44.560000
-
7.560000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2002
6407/9
1
119.755
 
-
6407/9
2
1.494
 
Sum
  
121.249
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13342
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13704
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13705
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
26.06.1984
07.09.1984
WILDCAT
OIL
18.11.1984
02.02.1985
APPRAISAL
OIL
03.05.1985
28.07.1985
APPRAISAL
OIL
04.07.1985
10.09.1985
APPRAISAL
OIL
12.09.1985
13.11.1985
APPRAISAL
OIL
02.01.1986
13.03.1986
APPRAISAL
OIL
19.05.1993
30.05.1993
APPRAISAL
OIL
26.04.1988
25.05.1988
WILDCAT
DRY
14.08.1992
22.09.1992
WILDCAT
DRY
22.06.1999
06.07.1999
WILDCAT
OIL/GAS
11.06.2003
23.06.2003
APPRAISAL
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
07.03.1994
12.05.1994
PRODUCTION
19.09.1994
31.10.1994
OBSERVATION
05.11.1994
24.11.1994
PRODUCTION
11.11.1995
15.12.1995
PRODUCTION
03.06.1999
08.08.1999
OBSERVATION
11.08.1999
02.10.1999
PRODUCTION
21.09.1995
01.11.1995
PRODUCTION
29.05.1994
18.07.1994
PRODUCTION
05.04.1993
08.11.1993
PRODUCTION
08.04.1993
26.04.1993
OBSERVATION
26.04.1993
11.05.1993
PRODUCTION
09.06.1993
23.06.1993
INJECTION
10.08.1993
23.08.1993
INJECTION
19.07.1993
08.04.1994
INJECTION
27.07.1993
27.04.1994
INJECTION
27.09.1993
12.12.1993
INJECTION
15.10.1993
27.12.1993
INJECTION
23.05.2001
30.05.2001
OBSERVATION
31.05.2001
02.07.2001
PRODUCTION
08.06.2001
18.06.2001
PRODUCTION
14.02.2008
22.03.2008
PRODUCTION
04.05.2002
28.06.2002
PRODUCTION
09.05.2002
10.06.2002
PRODUCTION
22.11.2007
04.01.2008
PRODUCTION
11.06.2013
29.09.2013
PRODUCTION
11.06.2003
23.06.2003
OBSERVATION
11.05.2014
30.05.2014
PRODUCTION
08.07.2014
23.07.2014
PRODUCTION
11.06.2014
25.06.2014
PRODUCTION
11.06.2015
08.07.2015
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
 
47.880000
44.560000
7.560000
30.11.2018
03.12.2018
47.880000
44.560000
7.560000
12.10.2018
30.11.2018
47.880000
44.560000
7.560000
29.08.2014
12.10.2018
47.880000
44.560000
7.560000
01.01.2012
29.08.2014
47.880000
44.560000
7.560000
19.09.2005
01.01.2012
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
19.11.2002
19.09.2005
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
19.03.2002
19.11.2002
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
12.03.2002
19.03.2002
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
17.06.2001
12.03.2002
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
10.05.2001
17.06.2001
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
23.12.1999
10.05.2001
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
09.02.1998
23.12.1999
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
01.01.1997
09.02.1998
65.440000
18.360000
16.200000
01.07.1995
01.01.1997
73.000000
16.200000
10.800000
19.12.1988
01.07.1995
65.000000
21.000000
14.000000
13.09.1987
19.12.1988
50.000000
30.000000
20.000000
01.01.1985
13.09.1987
50.000000
30.000000
20.000000
09.03.1984
01.01.1985
50.000000
30.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2018
 
09.03.1984
29.11.2018
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2002
 
6407/9
1
119.755
 
6407/9
2
1.494
 
09.03.1994
01.01.2002
6407/9
1
187.016
 
09.03.1984
09.03.1994
6407/9
1
448.529
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
7.560000
TO
MERGER/TAKEOVER
7.560000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
44.560000
TO
TRANSFER
44.560000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
29.08.2014
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000
01.01.2012
FROM
TRANSFER
18.360000
TO
TRANSFER
18.360000
19.09.2005
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
19.11.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
19.03.2002
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
17.06.2001
FROM
SDFI
57.880000
TO
SDFI
57.880000
10.05.2001
FROM
SDFI
57.880000
TO
SDFI
57.880000
23.12.1999
FROM
MERGER/TAKEOVER
18.360000
TO
MERGER/TAKEOVER
18.360000
09.02.1998
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000
01.01.1997
FROM
UNKNOWN
7.560000
TO
UNKNOWN
7.560000
01.07.1995
FROM
UNKNOWN
3.200000
FROM
UNKNOWN
4.800000
TO
UNKNOWN
8.000000
19.12.1988
FROM
UNKNOWN
6.000000
FROM
UNKNOWN
9.000000
TO
UNKNOWN
15.000000