- General information
Production licence
636
NPDID production licence
21561151
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2011
Date granted
03.02.2012
Prod.lic. valid to date
22.02.2044
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
454.834
Current area [km2]
281.255
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
03.02.2012
03.02.2017
INITIAL
04.02.2017
03.02.2019
INITIAL EXTENDED
04.02.2019
22.02.2019
INITIAL EXTENDED
23.02.2019
22.02.2044
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
22.02.2018
30.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
20.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
22.02.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
27.04.2017
36/7
1
281.255
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Study of geology and geophysics
 
Approved
  
Reprocessing of 3D seismic
 
Approved
  
Drill firm exploration well
 
Approved
03.02.2017
 
 
(BoK) Decision to concretize
Approved
01.11.2017
 
Conceptual studies
 
Approved
  
 
(BoV) Decision to continue
Approved
01.02.2019
 
(PDO) Prepare plan for development
 
Approved
  
 
(PDO) Decision to submit plan for development
Approved
22.02.2019
 
 
Decision to enter extension period
Approved
22.02.2019
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12562
23.03.2018
Pandion Energy AS pansetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 360 000 000, skriver United States Dollars three hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
14011
20.05.2019
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Stor USD 2 200 000 000 skriver United States Dollars two-billion two-hundred millon. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23. april 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
18.07.2016
26.09.2016
WILDCAT
OIL/GAS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
22.02.2018
 
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
22.06.2017
22.02.2018
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
29.01.2016
22.06.2017
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
13.01.2016
29.01.2016
50.000000
30.000000
20.000000
13.02.2013
13.01.2016
50.000000
30.000000
20.000000
03.02.2012
13.02.2013
50.000000
30.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
22.02.2018
 
13.01.2016
21.02.2018
03.02.2012
12.01.2016
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
27.04.2017
 
36/7
1
281.255
 
03.02.2012
27.04.2017
36/7
1
454.834
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
22.06.2017
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
29.01.2016
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
13.02.2013
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000