- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
636
NPDID for utvinningstillatelser
21561151
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2011
Dato for tildeling
03.02.2012
Utv.till. gyldig til dato
22.02.2044
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
454.834
Nåværende areal [km2]
281.255
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
03.02.2012
03.02.2017
INITIAL
04.02.2017
03.02.2019
INITIAL EXTENDED
04.02.2019
22.02.2019
INITIAL EXTENDED
23.02.2019
22.02.2044
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
22.02.2018
30.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
20.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
22.02.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
27.04.2017
36/7
1
281.255
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Geologi- og geofysikkstudier
 
Godkjent
  
Reprosessere 3D seismikk
 
Godkjent
  
Boring av fast letebrønn
 
Godkjent
03.02.2017
 
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Godkjent
01.11.2017
 
Konseptstudier
 
Godkjent
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
01.02.2019
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Godkjent
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Godkjent
22.02.2019
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
22.02.2019
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12562
23.03.2018
Pandion Energy AS pansetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 360 000 000, skriver United States Dollars three hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
14011
20.05.2019
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Stor USD 2 200 000 000 skriver United States Dollars two-billion two-hundred millon. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23. april 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
18.07.2016
26.09.2016
WILDCAT
OIL/GAS
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
22.02.2018
 
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
22.06.2017
22.02.2018
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
29.01.2016
22.06.2017
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
13.01.2016
29.01.2016
50.000000
30.000000
20.000000
13.02.2013
13.01.2016
50.000000
30.000000
20.000000
03.02.2012
13.02.2013
50.000000
30.000000
20.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
22.02.2018
 
13.01.2016
21.02.2018
03.02.2012
12.01.2016
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
27.04.2017
 
36/7
1
281.255
 
03.02.2012
27.04.2017
36/7
1
454.834
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
22.06.2017
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
29.01.2016
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
13.02.2013
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000