- General information
Production licence
102
NPDID production licence
21620
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
9
Date granted
01.03.1985
Prod.lic. valid to date
01.03.2025
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
523.937
Current area [km2]
40.627
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
01.03.1985
01.03.1991
INITIAL
02.03.1991
01.03.2021
PRODUCTION
02.03.2021
01.03.2025
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.12.2013
40.000000
-
30.000000
-
30.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
06.05.2003
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
20.03.2009
25/5
1
19.649
 
-
25/5
2
20.978
 
Sum
  
40.627
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
7580
05.02.2014
Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
7845
26.05.2014
Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
13940
21.03.2019
Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
12.05.1987
01.08.1987
WILDCAT
OIL
01.08.1987
16.09.1987
APPRAISAL
OIL
18.04.1989
04.07.1989
APPRAISAL
OIL
27.01.1990
26.03.1990
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
22.12.1990
07.03.1991
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
27.10.1995
23.11.1995
WILDCAT
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
16.05.1993
26.03.1994
PRODUCTION
14.07.1993
11.09.1993
INJECTION
08.09.1995
29.09.1995
INJECTION
02.10.1993
22.11.1993
INJECTION
23.12.1993
13.02.1994
PRODUCTION
28.09.1994
23.10.1994
PRODUCTION
02.11.1994
20.12.1994
PRODUCTION
22.12.1994
17.01.1995
PRODUCTION
26.01.1995
13.07.1995
INJECTION
10.10.1995
17.11.1995
PRODUCTION
25.07.1995
16.08.1995
INJECTION
28.11.1995
14.02.1996
INJECTION
05.02.2003
26.04.2003
PRODUCTION
11.05.2003
28.06.2003
OBSERVATION
29.06.2003
05.07.2003
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.12.2013
 
40.000000
30.000000
30.000000
30.04.2012
30.12.2013
40.000000
30.000000
30.000000
02.11.2009
30.04.2012
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
01.01.2008
02.11.2009
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
01.10.2007
01.01.2008
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
01.01.2007
01.10.2007
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
06.05.2003
01.01.2007
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
18.12.2001
06.05.2003
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
17.06.2001
18.12.2001
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
10.000000
08.06.2001
17.06.2001
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.05.2001
08.06.2001
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
10.000000
24.07.2000
10.05.2001
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
01.01.1997
24.07.2000
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
01.07.1991
01.01.1997
50.000000
30.000000
20.000000
01.03.1985
01.07.1991
50.000000
30.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
06.05.2003
 
24.07.2000
05.05.2003
01.03.1985
23.07.2000
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
20.03.2009
 
25/5
1
19.649
 
25/5
2
20.978
 
01.01.2003
20.03.2009
25/5
1
134.601
 
25/5
2
20.978
 
22.01.1998
01.01.2003
25/5
1
236.149
 
01.03.1995
22.01.1998
25/5
1
262.272
 
01.03.1985
01.03.1995
25/5
1
523.937
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.12.2013
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
30.04.2012
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
01.01.2008
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
10.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
10.000000
06.05.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
18.12.2001
FROM
MERGER/TAKEOVER
20.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
20.000000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
08.06.2001
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
50.000000
TO
SDFI
20.000000
TO
SDFI
30.000000
24.07.2000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.01.1997
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
01.07.1991
FROM
UNKNOWN
30.000000
FROM
UNKNOWN
20.000000
TO
UNKNOWN
30.000000
TO
UNKNOWN
20.000000