- General information
Production licence
107
NPDID production licence
21660
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
9
Date granted
01.03.1985
Prod.lic. valid to date
10.04.2034
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
448.529
Current area [km2]
70.501
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
01.03.1985
01.03.1991
INITIAL
02.03.1991
01.03.2021
PRODUCTION
02.03.2021
10.04.2034
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.04.2019
50.000000
-
27.500000
-
22.500000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
16.05.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
31.10.2011
6407/7
1
70.501
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12698
26.04.2018
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13346
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
19.10.1985
07.04.1986
WILDCAT
OIL/GAS
19.11.1986
21.01.1987
APPRAISAL
OIL/GAS
07.03.1990
30.04.1990
APPRAISAL
OIL
03.03.1988
18.05.1988
APPRAISAL
OIL
  
APPRAISAL
 
13.01.1989
28.03.1989
APPRAISAL
OIL
  
APPRAISAL
 
17.12.1990
15.02.1991
APPRAISAL
SHOWS
18.10.2000
16.12.2000
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
03.08.2007
20.09.2007
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
18.06.2008
14.09.2008
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
14.09.2008
05.11.2008
APPRAISAL
GAS/CONDENSATE
20.09.2016
16.10.2016
WILDCAT
GAS
15.08.2016
20.09.2016
WILDCAT
OIL/GAS/CONDENSATE
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
  
PRODUCTION
11.11.2011
 
PRODUCTION
03.10.2003
11.01.2004
PRODUCTION
18.01.2011
11.03.2011
PRODUCTION
08.03.1999
10.08.1999
INJECTION
12.12.2000
23.12.2000
INJECTION
16.06.2006
23.07.2006
INJECTION
09.01.2010
17.02.2010
PRODUCTION
26.10.1998
26.11.1998
INJECTION
06.05.2000
21.05.2000
INJECTION
15.02.1998
15.06.1998
INJECTION
28.11.1996
24.12.1996
INJECTION
13.10.2010
20.11.2010
PRODUCTION
10.07.2000
28.08.2000
PRODUCTION
15.05.2005
04.06.2005
PRODUCTION
28.01.2006
26.02.2006
PRODUCTION
13.02.1997
02.04.1997
OBSERVATION
04.12.1997
03.02.1998
PRODUCTION
27.12.2002
07.04.2003
PRODUCTION
08.04.2003
15.04.2003
PRODUCTION
16.04.2003
25.04.2003
PRODUCTION
31.08.1999
16.11.1999
PRODUCTION
24.01.2009
07.03.2009
PRODUCTION
25.12.1999
31.03.2000
PRODUCTION
09.03.1999
14.04.1999
PRODUCTION
05.02.2005
15.03.2005
PRODUCTION
18.12.1999
07.02.2000
PRODUCTION
21.09.1996
01.11.1996
OBSERVATION
04.11.1996
24.11.1996
PRODUCTION
09.10.2005
09.12.2005
PRODUCTION
23.02.1998
07.10.1998
PRODUCTION
29.10.1998
29.01.1999
PRODUCTION
02.09.1999
04.10.1999
PRODUCTION
14.09.2008
21.10.2008
OBSERVATION
25.10.2008
03.11.2008
PRODUCTION
14.10.2009
05.11.2009
OBSERVATION
10.11.2009
29.11.2009
PRODUCTION
22.05.2013
02.06.2013
OBSERVATION
  
PRODUCTION
  
PRODUCTION
12.09.1996
14.09.1996
INJECTION
05.07.2007
 
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.04.2019
 
50.000000
27.500000
22.500000
03.12.2018
30.04.2019
50.000000
22.500000
20.000000
7.500000
12.10.2018
03.12.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
16.05.2018
12.10.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
22.02.2018
16.05.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
28.04.2017
22.02.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
18.05.2016
28.04.2017
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
13.01.2016
18.05.2016
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
11.02.2012
13.01.2016
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2011
11.02.2012
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2011
02.01.2011
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.11.2009
01.01.2011
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.10.2009
02.11.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
26.05.2009
01.10.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2009
26.05.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2009
02.01.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.11.2008
01.01.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2008
01.11.2008
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.10.2007
01.01.2008
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2007
01.10.2007
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
10.01.2005
01.01.2007
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2005
10.01.2005
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
05.07.2004
02.01.2005
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
24.09.2003
05.07.2004
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
22.03.2003
24.09.2003
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
19.03.2002
22.03.2003
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
01.01.2002
19.03.2002
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
17.06.2001
01.01.2002
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
10.05.2001
17.06.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
23.01.2001
10.05.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
23.12.2000
23.01.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
13.12.1996
23.12.2000
50.000000
22.500000
20.000000
7.500000
10.01.1995
13.12.1996
50.000000
30.000000
20.000000
09.01.1995
10.01.1995
50.000000
30.000000
20.000000
01.03.1985
09.01.1995
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.10.2007
01.11.2009
01.01.2007
30.09.2007
01.03.1985
31.12.2006
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
31.10.2011
 
6407/7
1
70.501
 
01.01.2011
31.10.2011
6407/7
1
26.858
 
6407/7
2
70.501
 
01.01.1996
01.01.2011
6407/7
1
70.501
 
6407/7
2
50.730
 
01.03.1991
31.12.1995
6407/7
1
221.518
 
01.03.1985
01.03.1991
6407/7
1
448.529
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.04.2019
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
2.500000
TO
MERGER/TAKEOVER
2.500000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
28.04.2017
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
18.05.2016
FROM
MERGER/TAKEOVER
30.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
30.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
11.02.2012
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
02.01.2011
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
01.01.2011
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.10.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
26.05.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.11.2008
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2008
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
20.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
20.000000
10.01.2005
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
02.01.2005
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
05.07.2004
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
24.09.2003
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
22.03.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
19.03.2002
FROM
TRANSFER
22.500000
TO
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
15.000000
01.01.2002
FROM
TRANSFER
2.500000
TO
TRANSFER
2.500000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
23.01.2001
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
23.12.2000
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
13.12.1996
FROM
UNKNOWN
7.500000
TO
UNKNOWN
7.500000
10.01.1995
FROM
UNKNOWN
20.000000
TO
UNKNOWN
20.000000
09.01.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000