- General information
Production licence
132
NPDID production licence
21868
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
11-A
Date granted
10.04.1987
Prod.lic. valid to date
10.04.2034
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
452.584
Current area [km2]
21.036
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
10.04.1987
10.04.1993
INITIAL
11.04.1993
10.04.2023
PRODUCTION
11.04.2023
10.04.2034
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.04.2019
50.000000
-
27.500000
-
22.500000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
16.05.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2004
6407/10
1
21.036
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12700
26.04.2018
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13351
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
07.05.1987
19.06.1987
WILDCAT
GAS SHOWS
03.05.1990
23.06.1990
WILDCAT
SHOWS
29.05.1992
27.06.1992
WILDCAT
SHOWS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.04.2019
 
50.000000
27.500000
22.500000
03.12.2018
30.04.2019
50.000000
22.500000
20.000000
7.500000
12.10.2018
03.12.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
16.05.2018
12.10.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
22.02.2018
16.05.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
28.04.2017
22.02.2018
50.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
18.05.2016
28.04.2017
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
13.01.2016
18.05.2016
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
11.02.2012
13.01.2016
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2011
11.02.2012
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2011
02.01.2011
40.000000
30.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.11.2009
01.01.2011
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.10.2009
02.11.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
26.05.2009
01.10.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2009
26.05.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2009
02.01.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.11.2008
01.01.2009
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.09.2008
01.11.2008
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.10.2007
01.09.2008
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
01.01.2007
01.10.2007
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
10.01.2005
01.01.2007
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
02.01.2005
10.01.2005
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
05.07.2004
02.01.2005
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
24.09.2003
05.07.2004
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
22.03.2003
24.09.2003
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
19.03.2002
22.03.2003
20.000000
20.000000
20.000000
15.000000
15.000000
7.500000
2.500000
01.01.2002
19.03.2002
30.000000
20.000000
20.000000
20.000000
7.500000
2.500000
17.06.2001
01.01.2002
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
10.05.2001
17.06.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
23.01.2001
10.05.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
11.01.2001
23.01.2001
30.000000
22.500000
20.000000
20.000000
7.500000
13.12.1996
11.01.2001
50.000000
22.500000
20.000000
7.500000
05.04.1995
13.12.1996
50.000000
30.000000
20.000000
10.01.1995
05.04.1995
50.000000
30.000000
10.000000
10.000000
09.01.1995
10.01.1995
50.000000
30.000000
10.000000
10.000000
10.04.1987
09.01.1995
50.000000
20.000000
10.000000
10.000000
10.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.10.2007
01.11.2009
01.01.2007
30.09.2007
10.04.1987
31.12.2006
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2004
 
6407/10
1
21.036
 
10.04.1993
01.01.2004
6407/10
1
72.168
 
10.04.1987
10.04.1993
6407/10
1
452.584
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.04.2019
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
2.500000
TO
MERGER/TAKEOVER
2.500000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
28.04.2017
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
18.05.2016
FROM
MERGER/TAKEOVER
30.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
30.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
11.02.2012
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
02.01.2011
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
01.01.2011
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.10.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
26.05.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.11.2008
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.09.2008
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
20.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
20.000000
10.01.2005
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
2.500000
02.01.2005
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
05.07.2004
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
24.09.2003
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
22.03.2003
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
19.03.2002
FROM
TRANSFER
22.500000
TO
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
15.000000
01.01.2002
FROM
TRANSFER
2.500000
TO
TRANSFER
2.500000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
23.01.2001
FROM
TRANSFER
7.500000
TO
TRANSFER
7.500000
11.01.2001
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
13.12.1996
FROM
UNKNOWN
7.500000
TO
UNKNOWN
7.500000
05.04.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
10.01.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
09.01.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000