- General information
Production licence
147
NPDID production licence
21988
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
12
Date granted
08.07.1988
Prod.lic. valid to date
08.07.2027
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
467.778
Current area [km2]
19.372
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
08.07.1988
08.07.1994
INITIAL
09.07.1994
08.07.2024
PRODUCTION
09.07.2024
08.07.2027
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
50.000000
-
50.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
21.05.2019
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2000
3/7
1
19.372
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
11373
22.12.2016
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13256
21.11.2018
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
20.09.1989
23.01.1990
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
06.12.1991
07.02.1992
WILDCAT
SHOWS
08.10.1996
30.11.1996
WILDCAT
SHOWS
09.12.2012
03.03.2013
WILDCAT
OIL/GAS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
01.09.2010
18.10.2010
OBSERVATION
21.10.2010
19.11.2010
PRODUCTION
12.02.2011
31.03.2011
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
 
50.000000
50.000000
04.12.2018
21.05.2019
50.000000
50.000000
22.12.2017
04.12.2018
50.000000
50.000000
11.12.2017
22.12.2017
50.000000
50.000000
30.11.2016
11.12.2017
50.000000
50.000000
01.01.2009
30.11.2016
50.000000
50.000000
01.01.2008
01.01.2009
50.000000
40.000000
10.000000
01.01.2007
01.01.2008
50.000000
30.000000
20.000000
06.09.2006
01.01.2007
50.000000
30.000000
20.000000
06.06.2002
06.09.2006
50.000000
30.000000
20.000000
17.04.2002
06.06.2002
50.000000
30.000000
20.000000
21.12.2001
17.04.2002
50.000000
30.000000
20.000000
01.06.2001
21.12.2001
50.000000
30.000000
20.000000
10.05.2001
01.06.2001
50.000000
30.000000
20.000000
05.06.2000
10.05.2001
50.000000
30.000000
20.000000
01.07.1991
05.06.2000
50.000000
50.000000
08.07.1988
01.07.1991
50.000000
35.000000
15.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
21.05.2019
 
29.11.2016
20.05.2019
01.09.2008
28.11.2016
08.07.1988
31.08.2008
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2000
 
3/7
1
19.372
 
09.07.1997
01.01.2000
3/7
1
132.971
 
3/8
2
99.939
 
08.07.1988
09.07.1997
3/7
1
341.157
 
3/8
2
126.620
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
04.12.2018
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
50.000000
22.12.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
50.000000
11.12.2017
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
50.000000
30.11.2016
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
50.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
01.01.2008
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
10.000000
01.01.2007
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
06.09.2006
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
06.06.2002
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
17.04.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
21.12.2001
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.06.2001
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
10.05.2001
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
05.06.2000
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.07.1991
FROM
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
15.000000