- General information
Production licence
153
NPDID production licence
22036
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
12
Date granted
08.07.1988
Prod.lic. valid to date
08.07.2028
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
993.138
Current area [km2]
135.651
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
08.07.1988
08.07.1994
INITIAL
09.07.1994
08.07.2024
PRODUCTION
09.07.2024
08.07.2028
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
30.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
12.000000
-
8.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
22.02.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
31.12.2014
35/9
1
110.810
 
-
36/7
2
24.841
 
Sum
  
135.651
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12701
26.04.2018
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13712
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13713
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
01.04.1989
07.05.1989
WILDCAT
OIL/GAS
03.07.1989
27.07.1989
WILDCAT
OIL/GAS
01.01.1991
03.04.1991
WILDCAT
OIL/GAS
23.09.1997
11.11.1997
WILDCAT
OIL/GAS
13.07.1998
12.08.1998
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
  
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
04.10.2013
18.11.2013
WILDCAT
DRY
31.03.1996
07.05.1996
WILDCAT
OIL/GAS
02.09.1997
22.09.1997
WILDCAT
OIL
12.12.2001
06.01.2002
WILDCAT
DRY
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
07.11.2010
23.01.2011
OBSERVATION
29.03.2011
31.01.2012
PRODUCTION
16.11.2010
26.05.2012
PRODUCTION
12.11.2010
18.06.2011
PRODUCTION
30.07.2011
13.09.2011
PRODUCTION
14.09.2011
01.10.2011
PRODUCTION
  
PRODUCTION
19.12.2009
12.02.2010
PRODUCTION
05.12.2009
24.05.2010
OBSERVATION
26.05.2010
02.07.2010
PRODUCTION
17.08.2010
28.08.2010
PRODUCTION
24.12.2009
16.08.2010
PRODUCTION
14.12.2009
10.04.2010
PRODUCTION
11.04.2010
23.04.2010
PRODUCTION
21.11.2010
13.05.2011
PRODUCTION
14.05.2011
02.06.2011
PRODUCTION
25.11.2010
09.06.2012
PRODUCTION
08.01.2009
02.03.2009
OBSERVATION
30.07.2009
17.08.2009
PRODUCTION
30.03.2009
26.10.2009
PRODUCTION
  
PRODUCTION
26.03.2009
21.06.2009
OBSERVATION
  
PRODUCTION
21.03.2009
24.04.2009
OBSERVATION
26.04.2009
05.07.2009
PRODUCTION
  
PRODUCTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
 
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
22.02.2018
30.11.2018
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
13.01.2016
22.02.2018
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
13.03.2015
13.01.2016
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.12.2014
13.03.2015
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
31.07.2013
01.12.2014
30.000000
30.000000
15.000000
12.000000
8.000000
5.000000
02.11.2009
31.07.2013
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
02.01.2009
02.11.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.01.2009
02.01.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.10.2007
01.01.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.01.2003
01.10.2007
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
17.06.2001
01.01.2003
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
10.05.2001
17.06.2001
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
11.01.2001
10.05.2001
50.000000
30.000000
12.000000
8.000000
17.12.1998
11.01.2001
50.000000
20.000000
12.000000
10.000000
8.000000
04.05.1995
17.12.1998
50.000000
20.000000
12.000000
10.000000
8.000000
01.08.1994
04.05.1995
50.000000
20.000000
12.000000
10.000000
8.000000
08.07.1988
01.08.1994
50.000000
20.000000
12.000000
10.000000
8.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
22.02.2018
 
13.01.2016
21.02.2018
25.11.2010
12.01.2016
02.11.2009
24.11.2010
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2007
31.12.2008
05.02.2004
30.09.2007
08.07.1988
04.02.2004
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
31.12.2014
 
35/9
1
110.810
 
36/7
2
24.841
 
01.01.2004
31.12.2014
35/9
1
110.810
 
36/7
2
24.841
 
36/7
3
11.603
 
01.01.2003
01.01.2004
35/9
1
74.534
 
35/9
2
110.810
 
36/7
3
24.841
 
36/7
4
11.603
 
01.01.2001
01.01.2003
35/9
1
74.534
 
35/9
2
132.262
 
36/7
3
345.605
 
08.07.1998
01.01.2001
35/9
1
332.420
 
36/7
2
451.723
 
08.07.1988
08.07.1998
35/9
1
496.569
 
36/7
2
496.569
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.11.2018
FROM
TRANSFER
12.000000
TO
TRANSFER
12.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
13.03.2015
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
01.12.2014
FROM
TRANSFER
5.000000
TO
TRANSFER
5.000000
31.07.2013
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
01.01.2003
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
17.06.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
50.000000
TO
SDFI
20.000000
TO
SDFI
30.000000
11.01.2001
FROM
MERGER/TAKEOVER
10.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
10.000000
17.12.1998
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
04.05.1995
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
01.08.1994
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000