- General information
Production licence
158
NPDID production licence
22076
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
12-B
Date granted
03.03.1989
Prod.lic. valid to date
03.03.2028
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
448.529
Current area [km2]
5.975
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
03.03.1989
03.03.1995
INITIAL
04.03.1995
03.03.2025
PRODUCTION
04.03.2025
03.03.2028
PRODUCTION EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
47.880000
-
44.560000
-
7.560000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2002
6407/8
1
5.975
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13718
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13719
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
27.03.1992
07.06.1992
WILDCAT
SHOWS
19.10.1994
25.11.1994
WILDCAT
OIL/GAS
13.05.1997
27.05.1997
WILDCAT
SHOWS
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
 
47.880000
44.560000
7.560000
30.11.2018
03.12.2018
47.880000
44.560000
7.560000
12.10.2018
30.11.2018
47.880000
44.560000
7.560000
29.08.2014
12.10.2018
47.880000
44.560000
7.560000
01.01.2012
29.08.2014
47.880000
44.560000
7.560000
30.07.2010
01.01.2012
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
02.01.2010
30.07.2010
30.000000
26.200000
18.360000
17.880000
7.560000
01.01.2010
02.01.2010
30.000000
26.200000
20.000000
18.360000
5.440000
02.11.2009
01.01.2010
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
01.01.2009
02.11.2009
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
01.10.2007
01.01.2009
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
17.09.2005
01.10.2007
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
19.11.2002
17.09.2005
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
12.03.2002
19.11.2002
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
01.06.2001
12.03.2002
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
10.05.2001
01.06.2001
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
23.12.1999
10.05.2001
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
10.12.1999
23.12.1999
31.640000
30.000000
20.000000
18.360000
09.02.1998
10.12.1999
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
19.02.1996
09.02.1998
50.000000
40.000000
10.000000
01.09.1995
19.02.1996
50.000000
40.000000
10.000000
10.11.1994
01.09.1995
50.000000
36.000000
10.000000
4.000000
25.05.1990
10.11.1994
50.000000
30.000000
10.000000
10.000000
03.03.1989
25.05.1990
50.000000
30.000000
10.000000
10.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2018
 
10.12.1999
29.11.2018
03.03.1989
09.12.1999
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2002
 
6407/8
1
5.975
 
01.01.2000
01.01.2002
6407/8
1
149.595
 
03.03.1998
01.01.2000
6407/8
1
224.139
 
03.03.1989
03.03.1998
6407/8
1
448.529
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
7.560000
TO
MERGER/TAKEOVER
7.560000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
44.560000
TO
TRANSFER
44.560000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
29.08.2014
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000
01.01.2012
FROM
TRANSFER
18.360000
TO
TRANSFER
18.360000
30.07.2010
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
02.01.2010
FROM
TRANSFER
12.440000
TO
TRANSFER
12.440000
01.01.2010
FROM
TRANSFER
5.440000
TO
TRANSFER
5.440000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
17.09.2005
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
19.11.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
01.06.2001
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
30.000000
TO
SDFI
30.000000
23.12.1999
FROM
MERGER/TAKEOVER
18.360000
TO
MERGER/TAKEOVER
18.360000
10.12.1999
FROM
TRANSFER
21.640000
TO
TRANSFER
21.640000
09.02.1998
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
19.02.1996
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000
01.09.1995
FROM
UNKNOWN
4.000000
TO
UNKNOWN
4.000000
10.11.1994
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
4.000000
TO
UNKNOWN
6.000000
25.05.1990
FROM
UNKNOWN
10.000000
TO
UNKNOWN
10.000000