- General information
Production licence
176
NPDID production licence
22220
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
13
Date granted
01.03.1991
Prod.lic. valid to date
01.03.2028
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
905.169
Current area [km2]
7.512
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
01.03.1991
01.03.1997
INITIAL
02.03.1997
01.03.1998
INITIAL EXTENDED
02.03.1998
01.03.2028
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
47.880000
-
44.560000
-
7.560000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2001
6407/12
1
7.512
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13352
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13720
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13721
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
07.07.1999
14.07.1999
APPRAISAL
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
 
47.880000
44.560000
7.560000
30.11.2018
03.12.2018
47.880000
44.560000
7.560000
12.10.2018
30.11.2018
47.880000
44.560000
7.560000
29.08.2014
12.10.2018
47.880000
44.560000
7.560000
01.01.2012
29.08.2014
47.880000
44.560000
7.560000
17.09.2005
01.01.2012
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
19.11.2002
17.09.2005
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
19.03.2002
19.11.2002
47.880000
26.200000
18.360000
7.560000
12.03.2002
19.03.2002
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
26.11.2001
12.03.2002
57.880000
18.360000
16.200000
7.560000
01.06.2001
26.11.2001
40.000000
35.000000
15.000000
10.000000
10.05.2001
01.06.2001
40.000000
35.000000
15.000000
10.000000
21.12.1998
10.05.2001
40.000000
35.000000
15.000000
10.000000
09.02.1998
21.12.1998
35.000000
30.000000
15.000000
10.000000
10.000000
01.03.1991
09.02.1998
50.000000
30.000000
10.000000
10.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2018
 
01.03.1991
29.11.2018
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
01.01.2001
 
6407/12
1
7.512
 
01.01.2000
01.01.2001
6407/11
1
84.193
 
6407/12
2
45.096
 
01.03.1998
01.01.2000
6407/11
1
227.394
 
6407/12
2
189.621
 
01.03.1991
01.03.1998
6407/11
1
452.584
 
6407/12
2
452.584
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
7.560000
TO
MERGER/TAKEOVER
7.560000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
44.560000
TO
TRANSFER
44.560000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
29.08.2014
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000
01.01.2012
FROM
TRANSFER
18.360000
TO
TRANSFER
18.360000
17.09.2005
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
19.11.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
19.03.2002
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
18.360000
26.11.2001
FROM
TRANSFER
35.000000
FROM
TRANSFER
23.800000
FROM
TRANSFER
7.440000
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
57.880000
TO
TRANSFER
18.360000
01.06.2001
FROM
TRANSFER
35.000000
TO
TRANSFER
35.000000
10.05.2001
FROM
SDFI
35.000000
TO
SDFI
35.000000
21.12.1998
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
09.02.1998
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000