- General information
Production licence
093 C
NPDID production licence
22813180
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
TFO2012
Date granted
08.02.2013
Prod.lic. valid to date
09.03.2024
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
22.562
Current area [km2]
22.562
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
08.02.2013
08.02.2014
INITIAL
09.02.2014
08.02.2015
INITIAL EXTENDED
09.02.2015
09.03.2024
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
47.880000
-
44.560000
-
7.560000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
30.11.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
08.02.2013
6407/12
1
22.562
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
Decision to enter extension period
Approved
08.02.2015
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13344
05.12.2018
Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13708
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13709
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
03.12.2018
 
47.880000
44.560000
7.560000
30.11.2018
03.12.2018
47.880000
44.560000
7.560000
12.10.2018
30.11.2018
47.880000
44.560000
7.560000
29.08.2014
12.10.2018
47.880000
44.560000
7.560000
08.02.2013
29.08.2014
47.880000
44.560000
7.560000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
30.11.2018
 
08.02.2013
29.11.2018
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
08.02.2013
 
6407/12
1
22.562
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
7.560000
TO
MERGER/TAKEOVER
7.560000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
44.560000
TO
TRANSFER
44.560000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
7.560000
29.08.2014
FROM
TRANSFER
7.560000
TO
TRANSFER
7.560000