- General information
Production licence
706
NPDID production licence
23383722
Status
INACTIVE
Main area
Barents sea
Licensing activity
22
Date granted
21.06.2013
Prod.lic. valid to date
21.06.2015
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
1024.109
Current area [km2]
0.000
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
21.06.2013
21.06.2018
INITIAL
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Seismic acquisition
 
Approved
  
 
Decision to drill
Not to be drilled
21.06.2015
 
Drilling
 
Not to be drilled
  
 
Decision to enter extension period
Dropped
21.06.2018
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
8184
09.10.2014
Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
9916
06.07.2015
Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
21.06.2013
21.06.2015
30.000000
30.000000
20.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
21.06.2013
21.06.2015
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
21.06.2013
21.06.2015
7017/6
1
184.220
 
7017/7
2
348.675
 
7017/8
3
334.704
 
7017/9
4
156.510
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]