- General information
Production licence
793
NPDID production licence
25610797
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
TFO2014
Date granted
06.02.2015
Prod.lic. valid to date
06.02.2022
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
227.012
Current area [km2]
227.012
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
06.02.2015
06.02.2022
INITIAL
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
50.000000
-
20.000000
-
20.000000
-
10.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
28.09.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
06.02.2015
6407/7
1
24.001
 
-
6407/8
2
42.002
 
-
6407/10
3
97.817
 
-
6407/11
4
63.192
 
Sum
  
227.012
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Acquire 3D seismic
 
Approved
  
 
Decision to drill
Will be drilled
06.02.2017
 
Drill exploration well
 
Approved
  
 
(BoK) Decision to concretize
In process
06.11.2019
 
Conceptual studies
 
In process
  
 
(BoV) Decision to continue
In process
06.02.2021
 
(PDO) Prepare plan for development
 
In process
  
 
(PDO) Decision to submit plan for development
In process
06.02.2022
 
 
(PDO) Submit plan for development
In process
06.02.2022
 
 
Decision to enter extension period
In process
06.02.2022
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
9693
11.06.2015
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Panteobligasjon stor NOK 2,400,000,000, skriver tomilliarderfirehundre millioner 00/100. Pantsetter harikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.5.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 førsteledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
25.08.2015
18.09.2015
WILDCAT
DRY
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
 
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
03.12.2018
21.05.2019
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
12.10.2018
03.12.2018
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
28.09.2018
12.10.2018
50.000000
20.000000
20.000000
10.000000
16.05.2018
28.09.2018
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
30.12.2016
16.05.2018
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
26.05.2016
30.12.2016
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
18.12.2015
26.05.2016
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
06.02.2015
18.12.2015
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
28.09.2018
 
06.02.2015
27.09.2018
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
06.02.2015
 
6407/7
1
24.001
 
6407/8
2
42.002
 
6407/10
3
97.817
 
6407/11
4
63.192
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
10.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
10.000000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
28.09.2018
FROM
TRANSFER
40.000000
TO
TRANSFER
40.000000
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
30.12.2016
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
26.05.2016
FROM
MERGER/TAKEOVER
10.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
10.000000
18.12.2015
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000