- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
338 C
NPDID for utvinningstillatelser
25871009
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2004
Dato for tildeling
16.12.2014
Utv.till. gyldig til dato
17.12.2029
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
121.637
Nåværende areal [km2]
121.637
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
16.12.2014
17.12.2019
INITIAL
18.12.2019
17.12.2029
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
29.05.2019
80.000000
-
20.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
16.12.2014
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
16.12.2014
16/1
1
121.637
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Boring av fast letebrønn
 
Godkjent
17.12.2015
16/1-25 S
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
14.02.2015
16.03.2015
WILDCAT
DRY
15.10.2015
26.12.2015
APPRAISAL
OIL
03.04.2018
23.08.2018
APPRAISAL
OIL
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
29.05.2019
 
80.000000
20.000000
25.07.2017
29.05.2019
50.000000
30.000000
20.000000
27.03.2015
25.07.2017
50.000000
30.000000
20.000000
16.12.2014
27.03.2015
50.000000
20.000000
15.000000
15.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
16.12.2014
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
16.12.2014
 
16/1
1
121.637
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
29.05.2019
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
25.07.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
27.03.2015
FROM
TRANSFER
15.000000
FROM
TRANSFER
30.000000
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000