- General information
Production licence
811
NPDID production licence
27395883
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2015
Date granted
05.02.2016
Prod.lic. valid to date
05.02.2024
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
352.366
Current area [km2]
352.366
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
05.02.2016
05.02.2024
INITIAL
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
40.000000
-
20.000000
-
20.000000
-
20.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
04.12.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
05.02.2016
7/9
1
273.832
 
-
7/12
2
72.935
 
-
8/7
3
5.599
 
Sum
  
352.366
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Study of geology and geophysics
 
Approved
  
 
Optional acquisition of existing 3D seismic
Approved
05.02.2017
 
Acquire 3D seismic
 
In process
  
 
Decision to drill
In process
05.02.2020
 
Drill exploration well
 
In process
  
 
(BoK) Decision to concretize
In process
05.02.2021
 
Conceptual studies
 
In process
  
 
(BoV) Decision to continue
In process
05.02.2023
 
(PDO) Prepare plan for development
 
In process
  
 
(PDO) Decision to submit plan for development
In process
05.02.2024
 
 
(PDO) Submit plan for development
In process
05.02.2024
 
 
Decision to enter extension period
In process
05.02.2024
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
10854
11.05.2016
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2,400 000 000, skriver norske kroner 2 milliarder fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.3.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
21.05.2019
 
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
04.12.2018
21.05.2019
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
30.11.2018
04.12.2018
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
22.12.2017
30.11.2018
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
14.07.2017
22.12.2017
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
09.12.2016
14.07.2017
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
05.02.2016
09.12.2016
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
04.12.2018
 
22.12.2017
03.12.2018
05.02.2016
21.12.2017
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
05.02.2016
 
7/9
1
273.832
 
7/12
2
72.935
 
8/7
3
5.599
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
04.12.2018
FROM
TRANSFER
40.000000
TO
TRANSFER
40.000000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
22.12.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
14.07.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
09.12.2016
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000