- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
820 S
NPDID for utvinningstillatelser
27396207
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2015
Dato for tildeling
05.02.2016
Utv.till. gyldig til dato
05.02.2023
Stratigrafisk
YES OR PARTLY
Opprinnelig areal [km2]
47.521
Nåværende areal [km2]
47.521
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
05.02.2016
05.02.2023
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
14.12.2018
40.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
10.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
05.02.2016
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
05.02.2016
25/7
1
7.036
Under bunn Paleocen.
-
25/8
2
31.692
 
-
25/8
3
8.793
Under bunn Paleocen.
Sum
  
47.521
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Reprosessere 3D seismikk
 
Godkjent
  
Samle inn 3D seismikk
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
05.08.2018
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
05.02.2020
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
05.02.2022
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
05.02.2023
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
05.02.2023
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
05.02.2023
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
14.12.2018
 
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
15.02.2018
14.12.2018
40.000000
30.000000
30.000000
05.02.2016
15.02.2018
40.000000
30.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
05.02.2016
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
05.02.2016
 
25/7
1
7.036
Below Base Paleocene.
25/8
2
31.692
 
25/8
3
8.793
Below Base Paleocen
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
14.12.2018
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
15.02.2018
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000