- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
825
NPDID for utvinningstillatelser
27396359
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2015
Dato for tildeling
05.02.2016
Utv.till. gyldig til dato
05.02.2023
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
77.673
Nåværende areal [km2]
77.673
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
05.02.2016
05.02.2023
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.05.2019
40.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
10.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
21.05.2019
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
05.02.2016
30/3
1
26.994
 
-
30/6
2
50.679
 
Sum
  
77.673
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Reprosessere 3D seismikk
 
Godkjent
  
Anskaffe 3D seismikk
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
05.02.2018
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
05.02.2020
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
05.02.2022
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
05.02.2023
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
05.02.2023
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
05.02.2023
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
10855
11.05.2016
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2,400 000 000, skriver norske kroner 2 milliarder fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.3.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
19.10.2018
18.11.2018
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.05.2019
 
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
21.12.2018
21.05.2019
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
04.12.2018
21.12.2018
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
30.11.2018
04.12.2018
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
15.02.2018
30.11.2018
40.000000
30.000000
30.000000
22.12.2017
15.02.2018
40.000000
30.000000
30.000000
05.02.2016
22.12.2017
40.000000
30.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
21.05.2019
 
05.02.2016
20.05.2019
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
05.02.2016
 
30/3
1
26.994
 
30/6
2
50.679
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
21.12.2018
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
04.12.2018
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
30.11.2018
FROM
TRANSFER
10.000000
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
15.02.2018
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000
22.12.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000