- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
852
NPDID for utvinningstillatelser
28168750
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
Barents sea
Tildeling
23
Dato for tildeling
10.06.2016
Utv.till. gyldig til dato
10.06.2021
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
297.145
Nåværende areal [km2]
297.145
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
10.06.2016
10.06.2021
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
04.12.2018
60.000000
-
40.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
04.12.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
10.06.2016
7322/7
1
297.145
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Reprosessere 3D seismikk
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
10.06.2018
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
10.06.2021
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
22.07.2018
11.08.2018
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
04.12.2018
 
60.000000
40.000000
22.12.2017
04.12.2018
60.000000
40.000000
30.09.2016
22.12.2017
60.000000
40.000000
10.06.2016
30.09.2016
60.000000
40.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
04.12.2018
 
22.12.2017
03.12.2018
10.06.2016
21.12.2017
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
10.06.2016
 
7322/7
1
297.145
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
04.12.2018
FROM
TRANSFER
60.000000
TO
TRANSFER
60.000000
22.12.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
60.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
60.000000
30.09.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000