- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
860
NPDID for utvinningstillatelser
28942014
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2016
Dato for tildeling
10.02.2017
Utv.till. gyldig til dato
10.02.2023
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
405.672
Nåværende areal [km2]
405.672
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
10.02.2017
10.02.2023
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
30.04.2018
40.000000
-
40.000000
-
20.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
10.02.2017
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
10.02.2017
2/6
1
228.370
 
-
2/9
2
120.226
 
-
3/4
3
57.076
 
Sum
  
405.672
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Geologi- og geofysikkstudier
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
10.02.2018
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
10.02.2020
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
10.02.2022
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
10.02.2023
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
10.02.2023
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
10.02.2023
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
13.11.2018
18.01.2019
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
30.04.2018
 
40.000000
40.000000
20.000000
15.02.2018
30.04.2018
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
19.10.2017
15.02.2018
40.000000
20.000000
20.000000
10.000000
10.000000
10.02.2017
19.10.2017
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
10.02.2017
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
10.02.2017
 
2/6
1
228.370
 
2/9
2
120.226
 
3/4
3
57.076
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
30.04.2018
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
15.02.2018
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
19.10.2017
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000