- General information
Production licence
338
NPDID production licence
2986578
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2004
Date granted
17.12.2004
Prod.lic. valid to date
17.12.2029
Stratigraphical
YES OR PARTLY
Original area [km2]
218.119
Current area [km2]
96.482
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
17.12.2004
17.12.2007
INITIAL
18.12.2007
17.12.2008
INITIAL EXTENDED
18.12.2008
17.12.2009
INITIAL EXTENDED
18.12.2009
17.12.2010
INITIAL EXTENDED
18.12.2010
17.12.2011
INITIAL EXTENDED
18.12.2011
17.12.2013
INITIAL EXTENDED
18.12.2013
17.12.2014
INITIAL EXTENDED
18.12.2014
17.12.2029
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.06.2016
65.000000
-
20.000000
-
15.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
17.12.2004
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
16.12.2014
16/1
1
91.129
 
-
16/1
2
5.353
Full stratigraphy except the Vestland group and upper 100 meters of Triassic.
-
16/1
3
0.000
Full stratigraphy except the Vestland group and upper 100 meters of Triassic.
Sum
  
96.482
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Drilling
 
Approved
 
16/1-8
 
(PDO) Decision to prepare a plan for development
Approved
17.12.2011
 
 
(PDO) Submit plan for development
Approved
17.12.2012
 
 
Decision to enter extension period
Approved
17.12.2014
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13136
27.06.2018
Lundin Norway AS pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
08.09.2007
13.11.2007
WILDCAT
OIL
  
APPRAISAL
 
02.10.2009
10.10.2009
WILDCAT
OIL
13.11.2008
05.02.2009
APPRAISAL
OIL
29.07.2009
08.09.2009
WILDCAT
OIL
30.11.2009
21.01.2010
APPRAISAL
OIL
26.09.2010
30.11.2010
WILDCAT
OIL
22.01.2011
05.04.2011
APPRAISAL
OIL
06.04.2011
13.05.2011
APPRAISAL
OIL
11.02.2013
20.03.2013
WILDCAT
SHOWS
24.02.2014
14.05.2014
APPRAISAL
OIL
24.06.2015
25.08.2015
APPRAISAL
OIL
01.03.2017
11.04.2017
APPRAISAL
OIL
11.05.2019
22.06.2019
APPRAISAL
OIL
10.03.2019
10.05.2019
APPRAISAL
OIL
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
10.07.2016
05.09.2016
INJECTION
21.05.2015
11.06.2016
INJECTION
  
INJECTION
13.08.2017
15.12.2017
INJECTION
25.03.2015
10.05.2015
PRODUCTION
10.03.2017
19.05.2017
PRODUCTION
05.04.2018
28.05.2018
OBSERVATION
01.06.2018
25.06.2018
PRODUCTION
02.12.2014
26.01.2015
OBSERVATION
16.12.2015
04.01.2016
PRODUCTION
02.10.2014
21.11.2014
OBSERVATION
01.02.2015
13.03.2015
PRODUCTION
01.10.2016
27.11.2016
PRODUCTION
20.08.2017
24.01.2018
PRODUCTION
06.12.2016
01.02.2017
PRODUCTION
04.02.2018
20.03.2018
PRODUCTION
02.06.2017
28.07.2017
PRODUCTION
04.09.2017
13.10.2017
INJECTION
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.06.2016
 
65.000000
20.000000
15.000000
31.07.2013
30.06.2016
50.000000
20.000000
15.000000
15.000000
24.03.2012
31.07.2013
50.000000
30.000000
20.000000
01.01.2012
24.03.2012
50.000000
30.000000
20.000000
17.01.2009
01.01.2012
50.000000
30.000000
20.000000
02.01.2006
17.01.2009
50.000000
30.000000
20.000000
01.01.2006
02.01.2006
70.000000
30.000000
17.12.2004
01.01.2006
100.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
17.12.2004
 
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
16.12.2014
 
16/1
1
91.129
 
16/1
2
5.353
Full stratigraphy except the Vestland group and upper 100 meters of Triassic.
16/1
3
0.000
Full stratigraphy except the Vestland group and upper 100 meters of Triassic.
17.09.2014
16.12.2014
16/1
1
212.766
 
16/1
2
5.353
Full stratigraphy without the Vestland Group and upper 100 m of Triassic
17.12.2004
17.09.2014
16/1
1
218.119
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.06.2016
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
31.07.2013
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
24.03.2012
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
01.01.2012
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
17.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
02.01.2006
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2006
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000