- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
912
NPDID for utvinningstillatelser
30674392
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2017
Dato for tildeling
02.03.2018
Utv.till. gyldig til dato
02.03.2025
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
298.188
Nåværende areal [km2]
298.188
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
02.03.2018
02.03.2025
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
10.12.2018
40.000000
-
30.000000
-
30.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
02.03.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
02.03.2018
16/4
1
108.972
 
-
16/5
2
111.493
 
-
16/7
3
77.723
 
Sum
  
298.188
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Reprosessere 3D seismikk
 
Under arbeid
  
Anskaffe 3D seismikk
 
Under arbeid
  
 
Beslutning om boring
Under arbeid
02.03.2020
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
02.03.2022
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
02.03.2024
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
02.03.2025
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
02.03.2025
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
02.03.2025
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
10.12.2018
 
40.000000
30.000000
30.000000
02.03.2018
10.12.2018
40.000000
30.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
02.03.2018
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
02.03.2018
 
16/4
1
108.972
 
16/5
2
111.493
 
16/7
3
77.723
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
10.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
30.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
30.000000