- General information
Production licence
153 C
NPDID production licence
30977870
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2017
Date granted
02.03.2018
Prod.lic. valid to date
08.07.2028
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
16.498
Current area [km2]
16.498
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
02.03.2018
08.07.2028
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
30.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
12.000000
-
8.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
02.03.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
02.03.2018
35/6
1
9.889
 
-
35/9
2
6.609
 
Sum
  
16.498
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13716
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13717
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
 
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
02.03.2018
30.11.2018
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
02.03.2018
 
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
02.03.2018
 
35/6
1
9.889
 
35/9
2
6.609
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.11.2018
FROM
TRANSFER
12.000000
TO
TRANSFER
12.000000