- General information
Production licence
958
NPDID production licence
32017544
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
Norwegian sea
Licensing activity
24
Date granted
22.06.2018
Prod.lic. valid to date
22.06.2025
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
809.013
Current area [km2]
809.013
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
22.06.2018
22.06.2025
INITIAL
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
31.01.2019
50.000000
-
30.000000
-
20.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
31.01.2019
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
22.06.2018
6408/4
1
444.463
 
-
6408/7
2
364.550
 
Sum
  
809.013
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Study of geology and geophysics
 
In process
  
Reprocessing of 2D seismic
 
In process
  
 
Decision to acquire new 3D seismic
In process
22.06.2019
 
Acquire new 3D seismic
 
In process
  
 
Decision to drill
In process
22.06.2022
 
Drill exploration well
 
In process
  
 
Decision to enter extension period
In process
22.06.2025
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13832
01.03.2019
Okea AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000 , skriver amerikanske dollar ett hundre og åtti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.2.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
31.01.2019
 
50.000000
30.000000
20.000000
03.12.2018
31.01.2019
50.000000
30.000000
20.000000
12.10.2018
03.12.2018
50.000000
30.000000
20.000000
22.06.2018
12.10.2018
50.000000
30.000000
20.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
31.01.2019
 
22.06.2018
30.01.2019
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
22.06.2018
 
6408/4
1
444.463
 
6408/7
2
364.550
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
31.01.2019
FROM
TRANSFER
50.000000
TO
TRANSFER
50.000000
03.12.2018
FROM
MERGER/TAKEOVER
30.000000
TO
MERGER/TAKEOVER
30.000000
12.10.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000