- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
985
NPDID for utvinningstillatelser
33986159
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2018
Dato for tildeling
01.03.2019
Utv.till. gyldig til dato
01.03.2026
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
502.544
Nåværende areal [km2]
502.544
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
01.03.2019
01.03.2026
INITIAL
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
01.03.2019
40.000000
-
20.000000
-
20.000000
-
20.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
01.03.2019
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
01.03.2019
25/5
1
117.211
 
-
25/6
2
222.033
 
-
25/8
3
114.134
 
-
25/9
4
49.166
 
Sum
  
502.544
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Samle inn 3D seismikk
 
Under arbeid
  
 
Beslutning om boring
Under arbeid
01.03.2021
 
Boring av letebrønn
 
Under arbeid
  
 
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
01.03.2023
 
Konseptstudier
 
Under arbeid
  
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
01.03.2025
 
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
 
Under arbeid
  
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
01.03.2026
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
01.03.2026
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
01.03.2019
 
40.000000
20.000000
20.000000
20.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
01.03.2019
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
01.03.2019
 
25/5
1
117.211
 
25/6
2
222.033
 
25/8
3
114.134
 
25/9
4
49.166
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]