- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
025
NPDID for utvinningstillatelser
34512
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
2-A
Dato for tildeling
23.05.1969
Utv.till. gyldig til dato
31.12.2028
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
535.510
Nåværende areal [km2]
267.852
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
23.05.1969
22.05.1975
INITIAL
23.05.1975
23.05.2015
PRODUCTION
24.05.2015
31.12.2028
PRODUCTION EXTENDED
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
16.05.2018
36.000000
-
25.000000
-
24.000000
-
15.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
16.05.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
23.05.1978
15/3
1
267.852
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
12687
26.04.2018
Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
27.11.1974
06.07.1975
WILDCAT
GAS/CONDENSATE
29.10.1976
24.01.1977
WILDCAT
DRY
26.07.1977
27.11.1977
WILDCAT
SHOWS
05.01.1979
09.08.1979
APPRAISAL
GAS/CONDENSATE
03.10.1981
30.03.1982
WILDCAT
OIL/GAS
28.12.1983
13.05.1984
APPRAISAL
OIL
26.04.2001
01.09.2001
APPRAISAL
OIL/GAS
03.11.2005
11.04.2006
APPRAISAL
OIL/GAS
05.06.2018
13.06.2018
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
14.06.2018
09.08.2018
APPRAISAL
OIL
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
17.11.2011
18.05.2014
OBSERVATION
27.06.2014
12.07.2014
PRODUCTION
21.10.2011
03.05.2014
PRODUCTION
13.11.2011
21.10.2014
PRODUCTION
28.10.2011
08.03.2013
PRODUCTION
15.10.2011
17.09.2012
OBSERVATION
09.11.2011
01.01.2015
PRODUCTION
23.01.2015
14.06.2015
PRODUCTION
03.11.2011
30.07.2015
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
16.05.2018
 
36.000000
25.000000
24.000000
15.000000
22.02.2018
16.05.2018
36.000000
25.000000
24.000000
15.000000
13.01.2016
22.02.2018
36.000000
25.000000
24.000000
15.000000
30.12.2015
13.01.2016
36.000000
25.000000
24.000000
15.000000
31.10.2013
30.12.2015
51.000000
25.000000
24.000000
31.03.2011
31.10.2013
75.000000
25.000000
01.01.2010
31.03.2011
55.000000
25.000000
20.000000
02.11.2009
01.01.2010
46.800000
28.200000
25.000000
02.01.2009
02.11.2009
46.800000
28.200000
25.000000
01.01.2009
02.01.2009
46.800000
28.200000
25.000000
01.10.2007
01.01.2009
46.800000
28.200000
25.000000
29.11.2006
01.10.2007
46.800000
28.200000
25.000000
14.08.2002
29.11.2006
46.800000
28.200000
12.500000
12.500000
12.03.2002
14.08.2002
46.800000
28.200000
25.000000
07.08.2001
12.03.2002
46.800000
28.200000
25.000000
20.06.2001
07.08.2001
46.800000
25.000000
18.200000
10.000000
10.05.2001
20.06.2001
46.800000
25.000000
10.000000
10.000000
8.200000
06.02.2001
10.05.2001
46.800000
25.000000
10.000000
10.000000
8.200000
24.07.2000
06.02.2001
46.800000
33.200000
10.000000
10.000000
03.06.1998
24.07.2000
46.800000
33.200000
10.000000
10.000000
01.01.1997
03.06.1998
35.000000
33.200000
21.800000
10.000000
06.07.1990
01.01.1997
53.200000
36.800000
10.000000
01.06.1983
06.07.1990
53.200000
21.800000
15.000000
10.000000
11.08.1977
01.06.1983
43.600000
21.800000
19.600000
15.000000
01.01.1977
11.08.1977
43.600000
34.600000
21.800000
25.04.1972
01.01.1977
34.600000
29.070000
21.800000
14.530000
23.05.1969
25.04.1972
38.400000
28.800000
19.200000
13.600000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
16.05.2018
 
02.11.2009
15.05.2018
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2007
31.12.2008
10.05.2001
30.09.2007
31.10.1997
09.05.2001
23.05.1969
30.10.1997
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
23.05.1978
 
15/3
1
267.852
 
23.05.1976
23.05.1978
15/3
1
401.729
 
23.05.1969
23.05.1976
15/3
1
535.510
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
36.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
36.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
30.12.2015
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
31.10.2013
FROM
TRANSFER
24.000000
TO
TRANSFER
24.000000
31.03.2011
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2010
FROM
TRANSFER
8.200000
TO
TRANSFER
8.200000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
46.800000
TO
TRANSFER
46.800000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
29.11.2006
FROM
TRANSFER
12.500000
TO
TRANSFER
12.500000
14.08.2002
FROM
TRANSFER
12.500000
TO
TRANSFER
12.500000
12.03.2002
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
25.000000
07.08.2001
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
20.06.2001
FROM
TRANSFER
10.000000
FROM
TRANSFER
8.200000
TO
TRANSFER
18.200000
10.05.2001
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
46.800000
06.02.2001
FROM
TRANSFER
25.000000
TO
TRANSFER
25.000000
24.07.2000
FROM
MERGER/TAKEOVER
33.200000
TO
MERGER/TAKEOVER
33.200000
03.06.1998
FROM
UNKNOWN
11.800000
TO
UNKNOWN
11.800000
01.01.1997
FROM
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
35.000000
FROM
UNKNOWN
20.000000
06.07.1990
FROM
UNKNOWN
15.000000
FROM
UNKNOWN
53.200000
TO
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
53.200000
01.06.1983
FROM
UNKNOWN
9.600000
FROM
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
9.600000
11.08.1977
FROM
UNKNOWN
15.000000
TO
UNKNOWN
15.000000
01.01.1977
FROM
UNKNOWN
29.070000
FROM
UNKNOWN
14.530000
TO
UNKNOWN
43.600000
25.04.1972
FROM
UNKNOWN
7.000000
FROM
UNKNOWN
9.330000
FROM
UNKNOWN
4.670000
TO
UNKNOWN
21.000000