- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
359
NPDID for utvinningstillatelser
3810373
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2005
Dato for tildeling
06.01.2006
Utv.till. gyldig til dato
06.01.2036
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
304.989
Nåværende areal [km2]
87.926
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
06.01.2006
06.01.2011
INITIAL
07.01.2011
06.01.2012
INITIAL EXTENDED
07.01.2012
06.01.2014
INITIAL EXTENDED
07.01.2014
06.01.2016
INITIAL EXTENDED
07.01.2016
06.01.2036
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.12.2018
65.000000
-
20.000000
-
15.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
06.01.2006
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
06.01.2018
16/4
1
87.926
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Innsamling, reprosessering, tolking
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
06.01.2008
 
Boring
 
Godkjent
 
16/4-5
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
06.01.2016
 
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
 
06.01.2016
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.01.2016
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
04.02.2010
07.03.2010
WILDCAT
OIL SHOWS
11.03.2013
03.05.2013
WILDCAT
OIL/GAS
19.06.2014
26.08.2014
APPRAISAL
OIL/GAS
14.06.2015
16.08.2015
APPRAISAL
OIL
07.02.2018
01.04.2018
APPRAISAL
OIL
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.12.2018
 
65.000000
20.000000
15.000000
16.05.2018
21.12.2018
50.000000
20.000000
15.000000
15.000000
28.11.2014
16.05.2018
50.000000
20.000000
15.000000
15.000000
31.12.2013
28.11.2014
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
02.11.2009
31.12.2013
40.000000
30.000000
30.000000
01.01.2009
02.11.2009
40.000000
30.000000
30.000000
06.01.2006
01.01.2009
70.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
06.01.2006
 
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
06.01.2018
 
16/4
1
87.926
 
06.01.2006
06.01.2018
16/1
1
35.795
 
16/4
2
269.194
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
21.12.2018
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
16.05.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
28.11.2014
FROM
TRANSFER
20.000000
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
5.000000
TO
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
30.000000
31.12.2013
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
30.000000
TO
TRANSFER
30.000000