- General information
Production licence
370
NPDID production licence
3810959
Status
INACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2005
Date granted
06.01.2006
Prod.lic. valid to date
06.07.2013
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
216.403
Current area [km2]
0.000
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
06.01.2006
06.01.2011
INITIAL
07.01.2011
06.01.2013
INITIAL EXTENDED
07.01.2013
06.01.2014
INITIAL EXTENDED
07.01.2014
06.07.2014
INITIAL EXTENDED
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
Seismology - collecting, reprocessing, interpretation
 
Approved
  
 
Decision to drill
Will be drilled
06.07.2010
 
Drilling
 
Approved
 
33/6-4
 
(PDO) Submit plan for development
Approved
06.01.2013
 
 
(PDO) Decision to prepare a plan for development
Dropped
06.07.2013
 
 
Decision to enter extension period
Dropped
06.07.2014
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
6044
13.12.2011
Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.11.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
6729
17.12.2012
North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
7019
10.04.2013
Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
06.07.2012
03.08.2012
WILDCAT
DRY
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
20.04.2013
06.07.2013
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
24.03.2012
20.04.2013
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
31.07.2011
24.03.2012
40.000000
30.000000
20.000000
10.000000
30.09.2010
31.07.2011
50.000000
30.000000
20.000000
01.07.2010
30.09.2010
90.000000
10.000000
01.07.2009
01.07.2010
80.000000
10.000000
10.000000
17.01.2009
01.07.2009
90.000000
10.000000
03.01.2009
17.01.2009
60.000000
30.000000
10.000000
01.01.2009
03.01.2009
70.000000
30.000000
21.03.2006
01.01.2009
70.000000
30.000000
06.01.2006
21.03.2006
70.000000
30.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
24.03.2012
06.07.2013
01.01.2009
23.03.2012
21.03.2006
31.12.2008
06.01.2006
20.03.2006
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
21.02.2013
06.07.2013
33/6
1
98.147
 
33/5
2
64.203
 
06.01.2006
21.02.2013
33/5
1
64.203
 
33/6
2
152.200
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
20.04.2013
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
24.03.2012
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
31.07.2011
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
30.09.2010
FROM
TRANSFER
40.000000
TO
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
30.000000
01.07.2010
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
01.07.2009
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
17.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
03.01.2009
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
70.000000
TO
TRANSFER
70.000000
21.03.2006
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
70.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
70.000000