- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
373 S
NPDID for utvinningstillatelser
3811116
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2005
Dato for tildeling
06.01.2006
Utv.till. gyldig til dato
06.01.2038
Stratigrafisk
YES OR PARTLY
Opprinnelig areal [km2]
329.695
Nåværende areal [km2]
32.654
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
06.01.2006
06.01.2011
INITIAL
07.01.2011
06.01.2013
INITIAL EXTENDED
07.01.2013
06.01.2038
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
31.08.2016
45.000000
-
25.000000
-
20.000000
-
10.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
25.05.2016
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
01.01.2019
34/3
1
32.654
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Innsamling, reprosessering, tolking
 
Godkjent
  
Boring
 
Godkjent
 
34/3-1 S
 
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Godkjent
06.01.2011
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Godkjent
06.01.2013
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.01.2013
 
 
Beslutning om boring
Skal bores
29.04.2014
 
 
Beslutning om boring
Skal ikke bores
29.04.2015
 
Boring
 
Godkjent
 
34/3-5
Boring
 
Godkjent
 
34/2-5 S
 
Beslutning om boring
Skal bores
29.04.2016
 
Boring
 
Skal ikke bores
  
 
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
29.04.2017
 
 
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
29.04.2018
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.04.2018
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.04.2019
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
10.09.2008
30.10.2008
APPRAISAL
OIL
28.04.2008
10.09.2008
WILDCAT
OIL
25.10.2009
30.12.2009
WILDCAT
SHOWS
21.11.2011
03.01.2012
APPRAISAL
OIL
10.09.2011
19.11.2011
WILDCAT
OIL
27.11.2014
13.02.2015
WILDCAT
DRY
13.11.2014
27.11.2014
WILDCAT
DRY
23.02.2015
16.04.2015
WILDCAT
DRY
31.05.2018
04.07.2018
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
26.07.2013
15.04.2014
PRODUCTION
23.07.2013
03.06.2014
PRODUCTION
  
PILOT
19.07.2013
05.10.2014
PRODUCTION
04.11.2013
24.07.2014
INJECTION
03.11.2013
25.03.2014
INJECTION
  
SHALLOW GAS
30.10.2013
13.03.2014
INJECTION
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
31.08.2016
 
45.000000
25.000000
20.000000
10.000000
13.03.2015
31.08.2016
45.000000
25.000000
20.000000
10.000000
24.03.2012
13.03.2015
45.000000
25.000000
20.000000
10.000000
17.01.2009
24.03.2012
45.000000
25.000000
20.000000
10.000000
06.01.2006
17.01.2009
45.000000
25.000000
20.000000
10.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
25.05.2016
 
06.01.2006
24.05.2016
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
01.01.2019
 
34/3
1
32.654
 
01.01.2017
01.01.2019
34/2
1
1.635
 
34/5
2
13.098
 
34/6
3
3.273
 
34/3
4
45.725
 
31.12.2015
01.01.2017
34/2
1
3.270
Applies to all levels below base Pliocene
34/3
2
45.725
Applies to all levels below base Pliocene
34/5
3
16.377
Applies to all levels below base Pliocene
34/6
4
16.377
Applies to all levels below base Pliocene
06.01.2006
31.12.2015
34/2
1
3.270
Applies to all levels below base Pliocene
34/3
2
293.671
Applies to all levels below base Pliocene
34/5
3
16.377
Applies to all levels below base Pliocene
34/6
4
16.377
Applies to all levels below base Pliocene
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
31.08.2016
FROM
TRANSFER
45.000000
TO
TRANSFER
45.000000
13.03.2015
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
10.000000
24.03.2012
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
17.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000