- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
046 B
NPDID for utvinningstillatelser
4227611
Status
INACTIVE
Område
North sea
Tildeling
3
Dato for tildeling
28.11.2006
Utv.till. gyldig til dato
31.12.2017
Stratigrafisk
YES OR PARTLY
Opprinnelig areal [km2]
14.461
Nåværende areal [km2]
0.000
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
28.11.2006
28.11.2007
INITIAL
29.11.2007
31.12.2028
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.12.2016
31.12.2017
62.000000
28.000000
10.000000
02.11.2009
21.12.2016
62.000000
28.000000
10.000000
01.01.2009
02.11.2009
62.000000
28.000000
10.000000
01.10.2007
01.01.2009
52.600000
28.000000
10.000000
9.400000
01.01.2007
01.10.2007
52.600000
28.000000
10.000000
9.400000
28.11.2006
01.01.2007
52.600000
28.000000
10.000000
9.400000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
02.11.2009
31.12.2017
01.01.2009
01.11.2009
01.10.2007
31.12.2008
28.11.2006
30.09.2007
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
28.11.2006
31.12.2017
15/9
1
14.461
Applies all levels except the Hugin-formation.
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
21.12.2016
FROM
TRANSFER
10.000000
TO
TRANSFER
10.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
62.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
62.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
52.600000
TO
TRANSFER
52.600000
01.10.2007
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
52.600000
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
9.400000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
52.600000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
9.400000
01.01.2007
FROM
MERGER/TAKEOVER
9.400000
TO
MERGER/TAKEOVER
9.400000