- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
405
NPDID for utvinningstillatelser
4237284
Faktakart i nytt vindu
Status
ACTIVE
Område
North sea
Tildeling
TFO2006
Dato for tildeling
16.02.2007
Utv.till. gyldig til dato
01.12.2036
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
624.729
Nåværende areal [km2]
71.230
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
16.02.2007
16.02.2013
INITIAL
17.02.2013
16.02.2016
INITIAL EXTENDED
17.02.2016
01.12.2016
INITIAL EXTENDED
02.12.2016
01.12.2036
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.05.2019
40.000000
-
30.000000
-
15.000000
-
15.000000
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
04.12.2018
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
01.01.2018
8/10
1
71.230
 
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Innsamling, reprosessering, tolking
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
16.08.2009
 
Boring
 
Godkjent
 
8/10-4 S
 
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
01.12.2015
 
 
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Godkjent
01.12.2016
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
01.12.2016
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
5888
18.07.2011
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
8055
23.09.2014
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
13264
21.11.2018
Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
27.10.2011
18.12.2011
APPRAISAL
DRY
22.12.2011
02.01.2012
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
15.08.2011
27.10.2011
WILDCAT
OIL
06.03.2014
24.05.2014
WILDCAT
DRY
04.01.2014
06.03.2014
WILDCAT
DRY
29.05.2014
16.07.2014
WILDCAT
DRY
  
WILDCAT
 
04.12.2018
04.01.2019
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
27.07.2018
20.10.2018
PRODUCTION
29.07.2018
25.09.2018
INJECTION
25.07.2018
19.08.2018
PRODUCTION
20.08.2018
31.08.2018
PRODUCTION
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
21.05.2019
 
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
04.12.2018
21.05.2019
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
22.12.2017
04.12.2018
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
09.12.2016
22.12.2017
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
13.02.2013
09.12.2016
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
28.02.2011
13.02.2013
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
01.01.2009
28.02.2011
40.000000
30.000000
15.000000
15.000000
16.02.2007
01.01.2009
40.000000
30.000000
30.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
04.12.2018
 
22.12.2017
03.12.2018
16.02.2007
21.12.2017
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
01.01.2018
 
8/10
1
71.230
 
14.02.2015
01.01.2018
8/10
1
101.277
 
16.02.2007
14.02.2015
7/9
1
50.389
 
7/12
2
28.031
 
8/7
3
111.975
 
8/8
4
22.395
 
8/10
5
374.547
 
8/11
6
37.392
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
21.05.2019
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
04.12.2018
FROM
TRANSFER
40.000000
TO
TRANSFER
40.000000
22.12.2017
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
40.000000
09.12.2016
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
13.02.2013
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
15.000000
28.02.2011
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
01.01.2009
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000