- General information
Production licence
153 B
NPDID production licence
4918242
Factmaps in new window
Status
ACTIVE
Main area
North sea
Licensing activity
TFO2007
Date granted
29.02.2008
Prod.lic. valid to date
08.07.2028
Stratigraphical
NO
Original area [km2]
6.630
Current area [km2]
6.630
  
  
 
- Phases
Phase valid from date
Phase valid to date
Phase
29.02.2008
25.11.2010
INITIAL
26.11.2010
08.07.2028
PRODUCTION
 
- Licensees - current
Licensee valid from date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
30.000000
-
30.000000
-
20.000000
-
12.000000
-
8.000000
 
- Operatorship - current
Operator valid from date
Company longname
22.02.2018
 
- Area - current
Polygon valid from date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
29.02.2008
35/9
1
1.656
 
-
35/9
2
4.974
 
Sum
  
6.630
 
 
- Work obligations
Work obligation
Decision
Task status
Expiry date
Wellbore if drilled
 
Decision to enter extension period
Approved
29.02.2012
 
 
- Mortgages from the Petroleum register - current (in Norwegian only)
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
13714
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
13715
21.12.2018
Okea AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 
- Wellbores - exploration, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose
Content
 
- Wellbores - development, drilled in the production licence
Wellbore name
Entered date
Completed date
Purpose - planned
 
- Licensees - full history
Licensee valid from date
Licensee valid to date
Company longname
Interest [%]
30.11.2018
 
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
22.02.2018
30.11.2018
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
13.01.2016
22.02.2018
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
13.03.2015
13.01.2016
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.12.2014
13.03.2015
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
31.07.2013
01.12.2014
30.000000
30.000000
15.000000
12.000000
8.000000
5.000000
02.11.2009
31.07.2013
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
02.01.2009
02.11.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
01.01.2009
02.01.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
29.02.2008
01.01.2009
30.000000
30.000000
20.000000
12.000000
8.000000
 
- Operatorship - full history
Operator valid from date
Operator valid to date
Company longname
22.02.2018
 
13.01.2016
21.02.2018
25.11.2010
12.01.2016
02.11.2009
24.11.2010
01.01.2009
01.11.2009
29.02.2008
31.12.2008
 
- Area - full history
Polygon valid from date
Polygon valid to date
Block name
Polygon number
Polygon area
[km2]
Vertical limitations
29.02.2008
 
35/9
1
1.656
 
35/9
2
4.974
 
 
- Licensees - transfers
Valid from date
Transfer direction
Type of change
Company name
Transferred interest [%]
30.11.2018
FROM
TRANSFER
12.000000
TO
TRANSFER
12.000000
22.02.2018
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
13.01.2016
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
13.03.2015
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
8.000000
01.12.2014
FROM
TRANSFER
5.000000
TO
TRANSFER
5.000000
31.07.2013
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000
02.11.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
20.000000
02.01.2009
FROM
TRANSFER
20.000000
TO
TRANSFER
20.000000
01.01.2009
FROM
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000
TO
CHANGE OF COMPANY NAME
30.000000