- Generell informasjon
Utvinningstillatelse
513
NPDID for utvinningstillatelser
5107217
Status
INACTIVE
Område
Norwegian sea
Tildeling
TFO2008
Dato for tildeling
23.01.2009
Utv.till. gyldig til dato
23.07.2013
Stratigrafisk
NO
Opprinnelig areal [km2]
411.590
Nåværende areal [km2]
0.000
  
  
 
- Faser
Fase gyldig fra dato
Fase gyldig til dato
Fase
23.01.2009
23.01.2015
INITIAL
24.01.2015
23.07.2015
INITIAL EXTENDED
 
- Rettighetshaver - nåværende
Rettighetshaver gyldig fra dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
 
- Operatørskap - nåværende
Operatør gyldig fra dato
Selskap, langnavn
 
- Areal - nåværende
Polygon gyldig fra dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser
 
- Arbeidsprogram
Arbeidsprogram
Beslutning
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Seismisk innsamling
 
Godkjent
  
Seismisk reprosessering
 
Godkjent
  
 
Beslutning om boring
Skal bores
23.01.2011
 
Boring
 
Godkjent
 
6506/6-2
 
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
23.07.2013
 
 
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
23.07.2015
 
 
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
23.07.2015
 
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
- Brønnbaner - leting, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Formål
Innhold
11.12.2012
25.02.2013
WILDCAT
DRY
 
- Brønnbaner - utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
Brønnbane navn
Borestart
Boreslutt
Opprinnelig formål
 
- Rettighetshaver - komplett historie
Rettighetshaver gyldig fra dato
Rettighetshaver gyldig til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
26.06.2013
23.07.2013
50.000000
35.000000
15.000000
23.01.2009
26.06.2013
50.000000
50.000000
 
- Operatørskap - komplett historie
Operatør gyldig fra dato
Operatør gyldig til dato
Selskap, langnavn
23.01.2009
23.07.2013
 
- Areal - komplett historie
Polygon gyldig fra dato
Polygon gyldig til dato
Blokk navn
Polygon nummer
Polygon areal
[km2]
Vertikale grenser (engelsk tekst)
23.01.2009
23.07.2013
6506/6
1
253.842
 
6507/1
2
59.592
 
6507/4
3
98.156
 
 
- Rettighetshavere - overføringer
Gyldig fra dato
Retning
Type endring
Selskapsnavn
Overdratt andel [%]
26.06.2013
FROM
TRANSFER
15.000000
TO
TRANSFER
15.000000