- Generell informasjon
Tillatelse
682
Gyldig fra dato
08.02.2013
Gyldig til dato
08.08.2022
NPDID for utvinningstillatelser
22816685
 
- Operatørskap - nåværende
Selskap
Spirit Energy Norway AS
 
- Eier - nåværende
Selskap
Andel [%]
Capricorn Norge AS
30.00000
Spirit Energy Norway AS
30.00000
Petoro AS
20.00000
Wellesley Petroleum AS
20.00000
 
- Heftelser fra Petroleumsregisteret - nåværende
Ingen heftelser registert.
 
 

 
- Meldinger fra Petroleumsregisteret - komplett historie
Dokument nummer
Registreringsdato
Utdrag av dokument
Type
6924
21.02.2013
Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
Ny tillatelse
7037
29.04.2013
Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
Andre meldinger
7147
03.07.2013
Capricorn Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,0000 skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
Heftelse
7568
03.02.2014
Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner, hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Einskilda Banken AB datert 3.7.2013 (dok.nr.: 7147) er slettet. Samtykke fra panthaver SEB foreligger i brev datert 31.1.2014.
Sletting av heftelse
9188
20.03.2015
RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
Andre meldinger
9413
23.04.2015
Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.4.2015 at initiell periode forlenges til 8.8.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
Andre meldinger
10124
22.09.2015
Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.9.2015 at initiell periode forlenges til 8.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
Andre meldinger
11267
02.12.2016
DEA Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.7.2016
Endring i tillatelse
11773
05.07.2017
Statoil Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6. 2017 og virkningsdato 1.1.2017.
Endring i tillatelse
12198
22.12.2017
Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
Endring i tillatelse
12226
02.01.2018
Operatørskapet er overført fra Bayerngas Norge AS til Centrica Resources (Norge) AS , i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
Andre meldinger
13186
09.10.2018
Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.10.2018 at initiell periode forlenges til 8.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
Andre meldinger
13367
05.12.2018
Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
Endring i tillatelse
13438
05.12.2018
Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
Andre meldinger