- Generell informasjon
Brønnbane navn
34/10-55 S
Type
EXPLORATION
Formål
WILDCAT
Status
PLUGGED
Pressemelding
Faktakart i nytt vindu
Hovedområde
NORTH SEA
Felt
Funn
Brønn navn
34/10-55
Seismisk lokalisering
 
Boret i utvinningstillatelse
Boreoperatør
Statoil Petroleum AS
Boretillatelse
1649-L
Boreinnretning
Bore dager
32
Borestart
08.02.2017
Boreslutt
11.03.2017
Frigitt dato
11.03.2019
Publiseringsdato
04.04.2019
Opprinnelig formål
WILDCAT
Gjenåpnet
NO
Innhold
OIL/GAS
Funnbrønnbane
YES
1. nivå med hydrokarboner, alder
EARLY JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon
STATFJORD GP
2. nivå med hydrokarboner, alder
LATE TRIASSIC
2. nivå med hydrokarboner, formasjon
LUNDE FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
84.4
Vanndybde ved midlere havflate [m]
217.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
7811.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
3312.0
Eldste penetrerte alder
LATE TRIASSIC
Eldste penetrerte formasjon
LUNDE FM
Geodetisk datum
ED50
NS grader
61° 12' 54.7'' N
ØV grader
2° 16' 26.88'' E
NS UTM [m]
6787134.93
ØV UTM [m]
461005.36
UTM sone
31
NPDID for brønnbanen
8102
 
 
- Litostratigrafi
 
 
- Logger
Type logg
Topp dyp for logg [m]
Bunn dyp for logg [m]
MWD - EECO DEN IM
4601
7811
MWD - VISION
2710
4601
 
 
- Foringinsrør og formasjonsstyrketester
Type utforing
Utforing diam.
[tommer]
Utforing dybde
[m]
Brønnbane diam.
[tommer]
Brønnbane dyp
[m]
Slam egenvekt ekvivalent
[g/cm3]
Type formasjonstest
2698.0
0.0
1.76
FIT
INTERM.
9 5/8
4598.0
12 1/4
4598.0
1.84
FIT
OPEN HOLE
7811.0
8 1/2
7811.0
0.00
 
 
 
- Boreslam
Dybde MD [m]
Egenvekt, slam [g/cm3]
Viskositet, slam [mPa.s]
Flytegrense [Pa]
Type slam
Dato, måling
2935
1.64
61.0
 
Versatec
 
4547
1.59
61.0
 
Versatec
 
4619
1.55
45.0
 
Versatec
 
4619
1.60
52.0
 
Versatec
 
6203
1.56
44.0
 
Versatec
 
7811
1.59
65.0
 
Versatec