I 2019 har disse selskapene fått undersøkelsestillatelser:
Selskap
Nummer
CGG Services (Norway) AS
678
Equinor Energy AS
675
Multiklient Invest AS
676
TGS Nopec Geophysical Company ASA
679
Vår Energi AS
677