Oversikt over tilgjengelige geografiske data fra Oljedirektoratet.
ArcGIS REST API Map Service
Web Map Service - ISO 19128:2005 (OGC:WMS)
Web Feature Service - ISO 19128:2005 (OGC:WFS)
Filgeodatabase (ESRI format) for alle datasett
Type
Beskrivelse
Shape
CSV
Lisens
Utvinningstillatelser. Datasettet viser komplett arealhistorie.
Lisens
Utvinningstillatelser. Datasettet viser komplett arealhistorie delt på blokkgrenser.
Lisens
Oppdaterte brutto TFO områder (Tildeling av forhåndsdefinerte områder).
Lisens
TFO (Tildelinger i forhåndsdefinerte områder) nettoareal.
Brønnbane
Brønnbaner - leting, utvinning og grunne.
BAA
Avtalebaserte områder med komplett arealhistorie for hvert område.
Felt
Feltomriss.
Funn
Funnomriss - inkludert feltomriss.
Innretning
Faste innretninger, flytende produksjonsinnretninger og innretninger på land.
Undersøkelser
Planlagte seismiske 2D linjer etter 1.1.2009.
Undersøkelser
Områder med planlagte undersøkelser etter 1.1.2009. Datasettet innholder både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, boresteds- og grunnundersøkelser.
TUF
Hovedrørledninger. Datasettet innholder ikke "infield" rørledninger.
Blokk
Alle blokker på norsk kontinentalsokkel.
Kvadrant
Alle kvadranter på norsk kontinentalsokkel.
Delområde
Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel.
Shape lenker til .ZIP filer som innholder shapefil.
Datum i shapefilen er European Datum 1950 (ED50, referanse EPSG:4230).
For mer informasjon om shape formatet klikk her.

CSV lenker til kommaseparerte filer. Første linjen er en overskrift.
I tillegg til selve attributtene inneholder filen geografi representert
som 'Well-known text' - (WKT).
Datum i WKT datasettet er European Datum 1950 (ED50, referanse EPSG:4230).
For mer informasjon om WKT formatet klikk her.